Čeku loterija palielina budžeta ieņēmumus un atklāj negodprātīgos nodokļu nemaksātājus 1

Jau Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotās čeku loterijas pirmajā pusgadā iedzīvotāju iesniegtie maksājuma dokumenti devuši vērtīgu ieguldījumu godīgas konkurences veicināšanā un palīdzējuši atklāt negodprātīgos nodokļu nemaksātājus. Pērn sešos mēnešos izlozei reģistrēti 9 274  824 maksājuma čeki, kvītis vai biļetes. VID analizējis loterijai iesniegto maksājuma dokumentu datus, veicis preventīvas darbības, kā arī kontroles pasākumus. Visu darbību rezultātā budžeta ieņēmumi palielināti par teju 400 tūkstošiem eiro.

Čeku loterijas ietvaros ik mēnesi tiek saņemta informācija par čeku loterijas tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv reģistrētajiem čekiem, kā arī informācija par čeku loterijas dalībnieku iesniegtajiem nepilnīgu informāciju saturošiem un aizdomīgiem čekiem. Šī informācija tiek izmantota datu analīzei un turpmākiem nodokļu administrēšanas pasākumiem.

VID ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme: “Kopš Čeku loterijas sākuma regulāri ir prasīts, vai no šāda pasākuma ir kāds reāls labums, vai tas palīdz nodokļu iekasēšanā. Protams, palīdz! Pirmkārt, dažādu preču un pakalpojumu tirgotājiem jāapzinās, ka viņu izsniegtais čeks var tikt pieteikts loterijā un tādējādi arī pārbaudīts VID. Otrkārt, mums pašiem konstatējot, ka čeks netiek atpazīts, ir vēl lielāka skaidrība par to, kuriem komersantiem jāpievērš uzmanība.”

Analizējot Čeku loterijas ietvaros sniegto informāciju, novērotas tendences, kuras bija par pamatu nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanai, piemēram, uzņēmumi vispār nav deklarējuši ieņēmumus vai deklarējuši ieņēmumus par sniegtajiem pakalpojumiem un pārdotajām precēm mazākā apmērā nekā uzrādīts loterijai iesniegto čeku summās. Atsevišķos gadījumos klientiem izsniegti čeki pēc uzņēmumu saimnieciskās darbības apturēšanas.

Pēc VID aicinājuma gan preventīvo pasākumu, gan tematisko pārbaužu laikā 126 nodokļu maksātāji ir iesnieguši precizētās deklarācijas un papildus deklarējuši nodokļus 372,2 tūkstošu EUR apmērā, no tiem: pievienotās vērtības nodoklis - 352,3 tūkstošu EUR, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 15 tūkstošu EUR un iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 4,9 tūkstošu EUR apmērā. VID veikto 36 tematisko pārbaužu rezultātā piemērots naudas sods 19,4 tūkstošu EUR apmērā. Tādējādi valsts budžeta ieņēmumi palielināti par 391,6 tūkstošiem eiro.

Visbiežāk VID konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar neatbilstošo kases aparātu lietošanu (VID nereģistrēto, no uzskaites noņemto un tehniskajām prasībām neatbilstošo kases aparātu izmantošana), realizācijas ieņēmumu neuzrādīšanu (kases aparātā reģistrēto ieņēmumu neuzrādīšanu PVN deklarācijās, nereģistrēšanās par PVN maksātāju pie PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanas)  un “aplokšņu” algām (darbinieku nedeklarēšana un darbinieku faktiski nostrādātā laika neuzskaitīšana).

Visvairāk neatbilstību VID konstatēja mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Piemēram, kāds mazumtirdzniecības uzņēmums brīvdienās izmantoja VID nepārreģistrētu kases aparātu, kura izsniegtajos čekos bija norādīts cita VID reģistrētā kases aparāta šasijas numurs, kuru uzņēmums lietoja darba dienās. Savukārt kādā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā VID pārbaudes laikā atradās un darba pienākumus veica personas, par kurām nebija sniegtas ziņas VID. Pēc VID pārbaudes uzņēmums reģistrēja 25 darba ņēmējus.

2019.gadā Latvijas iedzīvotāji izlozei kopumā reģistrējuši 9 274 824 maksājuma dokumentus (čekus, kvītis vai biļetes). Vislielākais Čeku loterijas dalībnieku skaits reģistrēts pirmajā loterijas norises mēnesī jūlijā, kad izlozē piedalījās 109 150 cilvēku ar 1 731 070 iesniegtiem maksājuma dokumentiem. Augustā loterijai bija 93 882 dalībnieku (iesniegti 1 652 153 maksājuma dokumenti), septembrī – 76 805 (1 386 932), oktobrī – 74 095 (1 407 987), novembrī – 75 238 (1 449 777), bet decembrī – 75 165 dalībnieku ar 1 646 905 iesniegtiem maksājuma dokumentiem. 

Apmēram piektā daļa dalībnieku čekus loterijā reģistrē regulāri – visās sešās izlozēs pērn piedalījās 18,9% dalībnieku, bet 36,4% savu veiksmi izmēģinājuši tikai vienu mēnesi. Apmēram trešdaļa (33,2%) izlozei reģistrējuši vairāk nekā 50 maksājuma dokumentus. 30,0% loterijas dalībnieku pērn kopumā reģistrējuši 11 līdz 50 maksājuma dokumentus, 16,3% - 2 līdz 5 maksājuma dokumentus, 9,9% - 6 līdz 10 maksājuma dokumentus, bet 10,6% loterijā savu veiksmi izmēģinājuši tikai vienu reizi, reģistrējot tikai vienu maksājuma dokumentu.

84,6% visu pērn loterijai reģistrēto čeku saņemti, norēķinoties par pirkumiem un pakalpojumiem mazumtirdzniecības uzņēmumos. 4,0% maksājuma dokumentu izsniegti par ēdināšanas pakalpojumiem, 2,3% - par pirkumiem vairumtirdzniecībā, bet 1,9% - pārtikas produktu ražošanas uzņēmumos. 

Aktuālie dati par VID veiktajām preventīvajām un kontroles darbībām čeku loterijas ietvaros pieejami VID mājaslapas sadaļā “Čeku loterija”

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā. Čeku loteriju organizē VID, bet informatīvi atbalsta VAS “Latvijas Loto”.

Čeku loterijā var piedalīties ikviens, reģistrējot tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv čeku, kvīti vai biļeti vismaz 5 eiro vērtībā. Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.ceukloterija.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67120011 vai rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected].

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

400000 eur. Tādi kā Kruaklis tos iztrallinās pa mēnesi.
Basketbola lūzeru klubu Valkai būs jāstutē. Valga skaidri pateica, ka zēn`, durvis atrodas tajā pusē, un vēl jāatvainojās. Haha.

pirms 8 mēnešiem, 2020.02.18 22:10

Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju