Iemaksas darbinieku pensiju 3. līmenī veic vien aptuveni 1000 darba devēju

Pēdējos septiņos gados darba devēju iemaksu apjoms pensiju 3. līmenī ir teju dubultojies, arī privātas iemaksas palielinājušas trīsarpus reizes. Tomēr šobrīd tikai aptuveni tūkstotis darba devēju veic iemaksas par labu saviem darbiniekiem un iemaksu apjoms pieaug lēcienveidīgi un ļoti nestabili.

“Svarīgi, ka darba devēja iemaksas privātajos pensiju fondos ir abpusēji izdevīgas gan darba devējam, gan ņēmējam. Darba devēji saņem nozīmīgus nodokļu atvieglojumus, veicot iemaksas privātajos pensiju fondiem, un iemaksas tajos ar darba devēja starpniecību ir finansiāli izdevīgākais veids arī darbiniekiem. Pensiju sistēmas 3. līmenis ir iespēja veidot papildu uzkrājumus pensijai, tomēr šobrīd šīs iemaksas veido mazāk nekā 20% no visām iemaksām privātajos pensiju fondos, kur lielāko daļu veido tieši privātās iemaksas,” uzsver Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.

Papildus pensiju 1. un 2. līmenim ir iespēja individuāli vai ar darba devēja starpniecību daļu no saviem ienākumiem brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Pēc krīzes, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai un augot darba samaksai, ar divu gadu nobīdi, pieauga arī pensiju 3. līmeņa iemaksas. Darba samaksas pieaugums par vienu eiro palielina kopējās privātās iemaksas pensiju 3. līmenī par 177 tūkstošiem eiro gadā, savukārt pensiju 3. līmeņa dalībnieku skaitu – par 362 cilvēkiem.

Veikt iemaksas privātajos pensiju fondos ar darba devēja starpniecību ir finansiāli izdevīgākais veids. Naudas summa, ko iemaksā pensiju fondā, tiek ieguldīta dažādos vērstpapīros, un atkarībā no izvēlētās ieguldījumu stratēģijas, situācijas finanšu tirgos, kā arī līdzekļu pārvaldītāja darbības, nodrošina atbilstošu ieguldījuma atdevi.

Iemaksu veikšanai ir ne tikai finansiālais ieguvums, bet tas arī pozitīvi ietekmē darba devēja tēlu. “Viens no svarīgākiem argumentiem ir tas, ka darba devēja iemaksas privātā pensiju fondā ir veids, kā radīt mūsu organizācijai sociāli atbildīga darba devēja tēlu, kas rūpējas par saviem darbiniekiem ne tikai šobrīd, bet arī ilgākā termiņā. Vēl mums, kā budžeta iestādei, ir svarīgi, ka iemaksām ir būtiski nodokļu atvieglojumi, tāpēc tās no organizācijas perspektīvas ir īpaši izdevīgas, salīdzinājumā ar citiem darbiniekiem piedāvātajiem labumiem,” komentē Valentīna Kuzņecova, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā pārstāve.

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs veic uzkrājumus darbiniekiem 3.pensiju līmenī kopš 2016. gada, izvēloties Luminor (tolaik Nordea,kam ir lielākā klientu aktīvu pārvaldīšanas pieredze tieši Ziemeļvalstīs).

Iemaksas darbinieku pensiju 3. līmenī uzņēmumi var arī pārvaldīt paši, piemēram, AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" ir vienīgais Latvijā reģistrētais privātais pensiju fonds, kur uzkrājumus var veikt slēgts dalībnieku loks – tikai akcionāru uzņēmumu dalībnieki. Fonda akcionāri ir Tet un Latvenergo grupas uzņēmumi, kā arī Augstsprieguma tīkls.

Uzņēmuma “Tet” personāla vadības direktore Ingrīda Rone saka: ”Tet darbiniekiem piedāvājam labumu izvēles programmu, kur katrs darbinieks pēc savas izvēles var arī atvēlēt paša izvēlētu summu iemaksām privātā pensiju fondā 3. pensiju līmenī. Redzam, ka jaunākās paaudzes darbiniekiem fokusā ir tuvāka un pārredzamāka nākotne, un, lai arī viņi atzinīgi novērtē pieejamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidi, priekšroku tomēr dod bonusiem, ko iespējams izmantot šeit un tagad - apmaksātai ēdināšanai, transporta izdevumu apmaksai, tehnikas un uzņēmuma pakalpojumu iegādei u.c. iespējām. Savukārt cilvēki ar lielāku dzīves pieredzi vairāk novērtē “Pensiju Fonda” sniegtās iespējas – darbinieku vidū, kas sasnieguši 45 līdz 50 gadu vecumu, likumsakarīgi pieaug Pensiju Fondā iemaksātās summas apmērs.”

Iedzīvotājiem ir svarīgi ņemt vērā, ka no summas, kas iemaksāta pensiju 3. līmenī un kas nepārsniedz 10% no personas kalendārā gada bruto samaksas, var saņemt nomaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli (iemaksām, kas nepārsniedz 4000 eiro gadā).

Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju