Ievērojami samazina nomas maksu rūpnieciskās ražošanas ēkai Smiltenē

Smiltenes novada dome trešdien, 20. maijā, nomas tiesību izsolē atkal piedāvās savu nekustamo īpašumu – rūpnieciskās ražošanas ēku Smiltenē, Limbažu ielā 8, ar cerību, ka šoreiz šim investīciju objektam beidzot atradīsies apsaimniekotājs.

Pašvaldība ievērojami samazinājusi objekta nomas maksu mēnesī – par vairāk nekā 2800 eiro, salīdzinot ar pirmo izsoles piedāvājumu pērn septembrī. 

Līdz šim visas iepriekšējās objekta izsoles, kas tika izsludinātas, sākot no 2019. gada septembra, nenotika, jo nepieteicās neviens pretendents. Nākamnedēļ gaidāmā būs pēc kārtas trešā rakstiskā nomas tiesību izsole šim investīciju objektam Limbažu ielā 8, kas sastāv no labiekārtotas zemes vienības, uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas, ar ēku saistītas brauktuves un stāvvietas (asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem).

Pašvaldība ir ļoti ievērojami samazinājusi nomas objekta nosacīto nomas maksu un izsoles sākuma cenu, kas šoreiz ir 800 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pirmo reizi izsludinātajā nomas tiesību mutiskajā izsolē 2019. gada septembrī šī nomas maksa bija 3643,75 eiro bez PVN mēnesī, bet pakāpeniski nākamajos piedāvājumos tika samazināta līdz 800 eiro mēnesī tagad.
Nomas objekts tiks iznomāts nomniekam tā iesniegtajā biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos. Šos nosacījumus pašvaldība nav mainījusi.

Iznomāšanas termiņš ir 12 gadi no nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim nomas objekta teritorijā ir jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 82 tūkstošu eiro apmērā un jāizveido ne mazāk kā  divas jaunas darba vietas.

Interesenti nomas objektu Limbažu ielā 8 varēs apskatīt pirmdien, 18. maijā, pulksten 14, iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča.

Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju