LIKA: Jāturpina darbs pie FIDIC ieviešanas publiskajos iepirkumos

2018.gada 26.septembrī notika Finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas tikšanās ar Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvjiem Gunāru Valinku, Jāni Timšānu un Jāni Uzulēnu. Tikšanās laikā tika pārrunāts ministres izveidotās darba grupas paveiktais darbs Standarta būvniecības līgumu izveidē. 

Lai nodrošinātu FIDIC līgumu noteikumu piemērošanu Latvijā atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, t.sk. būvniecības jomas, civiltiesības regulējošajiem, publisko iepirkumu jomas normatīvajiem aktiem utt., darba grupai tika dots uzdevums izstrādāt tipveida Līguma Speciālos noteikumus, kā arī pārējo nepieciešamo dokumentu veidnes.

Minētā darba grupa ir pabeigusi darbu pie divām līgumu formām: standarta būvniecības līguma, kas piemērojams būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs (t.s. FIDIC Sarkanās grāmatas līgums) un standarta būvniecības un inženierdarbu līguma, kur projektēšanu veic uzņēmējs (apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma (t.s. FIDIC Dzeltenā grāmata)).

Tikšanās gaitā ministre vērsa uzmanību, ka, lai FIDIC līgumu noteikumus padarītu plaši piemērojamus publiskajos un privātajos iepirkumos, nepietiek ar normatīvajā aktā ietvertu vispārīgu atsauci uz Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas publicētajiem FIDIC līgumu noteikumiem un darba grupas paveikto. Nepieciešams izstrādāt apmācību programmas, tajā skaitā arī Latvijas augstskolās. LIKA pārstāvji informēja, ka jau ir izstrādāts un iesniegts RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtam vērtēšanai studiju kursa projekts “Būvniecības vadīšana”, kurā FIDIC iekļauta kā viena no būtiskajām tēmām. 

Ministre kopā ar LIKA pārstāvjiem atzina, ka būtisks mērķis ir harmonizēt Latvijas būvniecības procesu ar Eiropas Savienības praksi arhitektūras un inženierpakalpojumu un būvniecības jomā, veicināt arhitektu, nozaru profesionāļu, klientu, valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrības izpratni par projekta attīstības objektīviem posmiem, to mērķiem un uzdevumiem, kā arī veicināt dažādu nozaru speciālistu konkurētspēju un sadarbību, tai skaitā pārrobežu projektos. Lai arī FIDIC ir tikai viens no minētā mērķa realizēšanas instrumentiem, uzskatāms, ka ir sperts būtisks solis tālākajam darbam nozares harmonizēšanas, konkurētspējas un līdzsvarotas pieejas visiem līguma dalībniekiem un to pienākumiem, kā arī risku sabalansētas pārvaldības nodrošināšanā. Turklāt tikšanās dalībnieki atzina, ka FIDIC ir uzskatāms par būtisku instrumentu ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē.

LIKA sarunas laikā vērsa uzmanību, ka FIDIC ieviešanas stadijā ir svarīgi piesaistīt pieredzējušus inženierus darbā ar FIDIC. Nenoliedzami, ka būtu jārada iespēja piesaistīt starptautiskas inženieru kompānijas, tādejādi panākot, ka Latvijas būvuzņēmēji praktiskā darba laikā apgūtu un stiprinātu savu konkurētspēju citu valstu tirgos. Jāuzsver, ka te nav runa tikai par Eiropas Savienību.

Tāpat sarunas laikā tika uzsvērts, ka pasūtītājam ir neracionāli dibināt Inženiera institūciju savas administratīvās struktūras ietvaros, jo lielākā daļa speciālistu nevarēs būt pastāvīgi nodarbināti. Bez tam zudīs inženiera, kā trešās puses vai arbitra loma līguma administrēšanā.

Tikšanās dalībnieki vienojās, ka Finanšu ministrija un LIKA nodrošinās piekļuvi izstrādātajiem FIDIC līgumu noteikumiem savās tīmekļa vietnēs.


Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju