Nākamnedēļ 11. un 13. septembrī notiks semināri par to, kā saņemt “Eiropas Solidaritātes korpusa” finansējumu

11. septembrī - uzņēmējiem, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjiem, tostarp, skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citiem potenciālajiem sadarbības partneriem; 13. septembrī – jauniešiem semināri, kurus organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un tajos sīkāk informēs par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām. 

Jaunā Eiropas Komisijas izstrādātā programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” ilgs no 2018. līdz 2020. gadam, un tās īstenošanai visā Eiropas Savienībā būs pieejami 375,60 milj. eiro. Pirmajā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā, kura projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris, Latvijas organizācijām un jauniešiem savu ideju īstenošanai pieejami ap 670 tūkstošiem eiro.

JSPA informē - lai veicinātu solidaritāti visā Eiropā, EK ir izstrādājusi jaunu starptautisku programmu – “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tā jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvā iegūt starptautisku un nacionālu pieredzi brīvprātīgajā darbā, atrast savu pirmo prakses vai darba vietu, kā arī īstenot solidaritātes projektus, ieguldot savu enerģiju un idejas sabiedrībā aktuālu izaicinājumu risināšanā. 

Visiem interesentiem, kuri vēlas rakstīt un iesniegt projekta pieteikumu uz pirmo programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu iesniegšanas konkursu, JSPA rīko informatīvus bezmaksas seminārus. 

Uzņēmējiem, nevalstiskā sektora un pašvaldību pārstāvjiem

11. septembrī no plkst. 14:00 līdz plkst. 16:00 Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) notiks informatīvs seminārs. Pieteikšanās semināram līdz 9. septembrim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu

Semināra laikā būs iespējams uzzināt, kā izveidot darba vietu savā uzņēmumā, organizācijā vai pašvaldības iestādē ar “Eiropas Solidaritātes korpusa” atbalstu. Realizējot projektu, jebkura publiska vai privāta organizācija var algot jaunieti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, veicinot solidaritāti kā vērtību un sniedzot iespēju jauniešiem uzlabot kompetences un gūt darba pieredzi. Iesaistoties programmā, organizācija var ne tikai risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus un sniegt ieguldījumu vietējā kopienā, bet arī celt organizācijas kapacitāti un saņemt finansiālu atbalstu darbinieka apmācībai, aktivitātēm un projekta vadīšanai.

Jauniešiem (18 – 30 gadi)

13. septembrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:30 JSPA (Mūkusalas ielā 41, Rīgā, 1. stāvā) notiks mācības “Solidaritātes darbnīcas: Solidaritātes projekti”. Pieteikšanās līdz 10. septembrim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu.

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt, kā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros rakstīt un īstenot Solidaritātes projektus par sabiedrībā aktuālu izaicinājumu risināšanu. 


Par “Eiropas Solidaritātes korpusu”

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.


Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju