Sākusies skolēnu elektroniskā reģistrācija vasaras nodarbinātības pasākumam

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā sākās skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Reģistrācija ir uzsākta pakāpeniski – katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums.

Kopš 16.maija dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēja sākt reģistrēties skolu jaunieši Vidzemē. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Informācijai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā. Elektroniski reģistrēties skolēni varēs līdz šīgada 17. augustam. Taču skolēnu reģistrācija vēl negarantē iesaisti nodarbinātības pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots. NVA plāno šovasar skolēniem izveidot 6388 darba vietas. 

Nodarbinātības pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām. Piedalīties šajā nodarbinātības aktivitātē var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 (ieskaitot) gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēni varēs strādāt vasaras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātību var pagarināt līdz diviem mēnešiem. 

Pēc elektroniskās reģistrācijas skolēni pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu ierasties konkrētajā NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē, skolēnam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (IeD) karte. Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņa par medicīnisko apskati. Tā jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības. Ir jāņem līdzi arī CV. Tā veidlapa pieejama NVA mājaslapā sadaļā “Skolēnu vasaras darbs”. 

Skolēns nodarbinātības pasākuma laikā saņem darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku; darba vadītāja atbalstu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – apmaksātas obligātās veselības pārbaudes. Turklāt skolēns tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Skolēns vecumā no  15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā. Savukārt skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā. Par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu. 

Valmieras filiāles Valkas klientu apkalpošanas centrā par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu atbild Linda Ščerbane. Neskaidrību un jautājumu gadījumos ar viņu var sazināties, zvanot uz tālruni 64723871 vai 25685261.

NVA mājaslapā ir pieejama informācija par NVA Valmieras filiāles pašlaik apstiprinātajām darba vietām Valmierā, Valkas, Smiltenes un Strenču novadā.

Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju