Šī gada 9 mēnešos darbā iekārtojās vairāk nekā 10 tūkstoši ilgstošo bezdarbnieku 1

2018.gada 9 mēnešos pastāvīgā darbā ir iekārtojušies 10 150 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)  reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku,  no tiem 6 465 ilgstošie bezdarbnieki darbā iekārtojās pēc kāda NVA pasākuma pabeigšanas. 

Lai ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanās darba tirgū vai iesaistīšanās mācībās būtu pēc iespējas ātrāka un efektīvāka, NVA turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”, kura ietvaros piedāvā arī iespēju noteikt veselības stāvoklim piemērotākās profesionālās darbības jomas un profesijas. Šo atbalsta pasākumu jau ir izmantojuši vairāk nekā 380 ilgstošo bezdarbnieku,  kuriem tika noteikta piemērotība kopumā vairāk nekā 140 dažādām profesijām, savukārt 45 ilgstošie bezdarbnieki pēc profesionālās piemērotības noteikšanas jau ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 26 jaunās profesijās.

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone: “Sniedzot komplekso atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem, mēs identificējam un palīdzam pārvarēt ilgstošā bezdarba iemeslus, kuru vidū ir profesionālo prasmju un zināšanu neatbilstība mūsdienu darba tirgus prasībām, motivācijas trūkums, kā arī ar veselības stāvokli saistītas problēmas. Tāpēc, lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos un noturēšanos darba tirgū, ir ļoti svarīgi katrā individuālajā gadījumā precīzi noteikt gan bezdarba iemeslus, gan tās profesijas un profesionālās darbības jomas, kuras būtu piemērotas bezdarbniekam, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, dotības, izglītību, prasmes, pieprasījumu darba tirgū un citus būtiskus faktorus. Nākamais solis – jau mērķtiecīga piemērota darba meklēšana vai piemērotas jaunas profesijas apguve. Taču sasniegt mērķi ir iespējams, ja ilgstošais bezdarbnieks pats ir motivēts un vēlas aktīvi līdzdarboties.”

Profesionālā piemērotība tiek izvērtēta un noteikta katram klientam individuāli. Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā speciālisti - psihologi, karjeras konsultanti, sociālie darbinieki, pedagogi, psihiatri, fizioterapeiti, ergoterapeiti, ārsti - noskaidro klienta motivāciju, vēlmes un spējas, profesionālās intereses, veselības stāvokli un veic citas pārbaudes, kā rezultātā tiek sagatavots ieteikums ar veselības stāvoklim piemērotu darbu un nepieciešamo pasākumu kopumu, lai ilgstošais bezdarbnieks veiksmīgāk varētu iesaistīties darba tirgū vai uzsākt viņam  piemērotas profesijas apguvi vai pilnveidošanu.

Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū, ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros NVA piedāvā arī citus atbalsta pasākumus – speciālistu konsultācijas, veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus, kā arī atbalsta pasākumus personām ar atkarību problēmām. Lai padarītu atbalsta pasākumus pieejamākus, programmas dalībniekiem tiek piedāvāti arī transporta pakalpojumi, ēdināšana un atsevišķos gadījumos – izmitināšana.

Pieteikties atbalsta pasākumam “Profesionālās piemērotības noteikšana” var bezdarbnieki, kuri darbu nevar atrast ilgāk nekā gadu, viņiem ir arī jāatbilst vienam no šādiem papildu kritērijiem: 

  • ir invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte; 
  • ir garīga rakstura traucējumi; 
  • atbalsta pasākuma “Veselības pārbaudes” ietvaros ir saņemta rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu. 

 

Visi ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” pasākumi ir bez maksas!

Lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, NVA turpina informatīvo kampaņu “Bezdarbs nav bezdarbība”, uzrunājot ilgstošos bezdarbniekus un informējot viņus par NVA piedāvātajiem atbalsta pasākumiem. Plašāka informācija par NVA pasākumiem, kas ir pieejami ilgstošajiem bezdarbniekiem, un pieteikšanās kārtība atrodama NVA interneta vietnes www.nva.gov.lv sadaļā “Klientiem” → “Atbalsta pasākumi”. 

Uzziņai: 2018.gada oktobra sākumā NVA bija reģistrēti 15 115 ilgstošie bezdarbnieki jeb 26,6% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. 2018.gada oktobra sākumā 58,8% ilgstošo bezdarbnieku bija vecumā virs 50 gadiem, 25% - personas ar invaliditāti. Lielākais ilgstošo bezdarbnieku skaits pēc pēdējās nodarbošanās (profesijas): palīgstrādnieks (1258), apkopējs (516), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (485), sētnieks (262), aprūpētājs (242), kurinātājs (141) u.c.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Šī ir pozitīva ziņa = valstī notiek deokupācija, krievi izbrauc, un bezdarbiniekiem ir darbs.

pirms gada, 2018.11.07 19:07

Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju