Valmieras biznesa inkubators uzņem jaunus biznesa idejas autorus un uzņēmējus

No 1. līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Valmieras biznesa inkubators izziņo 2020. gada pavasara uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās.

Valmieras biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Alise Razminoviča skaidro, ka pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kurām ir vēlme izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – kokapstrādes telpas darbam, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām tēmām, kas saistošas uzņēmējiem, – un palīdz risināt biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. 

Savukārt inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Ja uzņēmējs iztur konkurenci un tiek uzņemts inkubācijā, papildus izglītojošam semināru, mācību un pieredzē balstītu konsultāciju saturam dalībnieks var saņemt 50 procentu līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām un citām vajadzīgām lietām.
A. Razminoviča aicina pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi un visus interesentus pieteikties konsultācijai, zvanot uz tālruni 62401098 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

LIAA Biznesa inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību reģionos, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kokapstrādes telpu, jauno uzņēmēju kopienu konsultācijām, mācībām, tīklošanas pasākumiem par vispārīgiem un arī specifiskiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai.

Bizness

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju