FOTO: Pasniegtas konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” balvas

Piektdienas vakarā, 2.novembrī, jau ceturto gadu notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, kur pulcējās ap  220 novada uzņēmēji un lūgtie viesi no valsts institūcijām un kaimiņu novadu pašvaldību  pārstāvji. 

Šogad svinīgais pasākums aizritēja Latvijas valsts simtgades zīmē, akcentējot to, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ar ikdienas darbu veido mūsu valsts tagadni un, kopā ar jauno paaudzi, liek pamatus rītdienai. Smiltenes novads var lepoties ar darbīgiem, pašaizliedzīgiem cilvēkiem, sava amata meistariem, kuri veido, stiprina un bagātina mūsu šodienu un kaldina stiprus pamatus mūsu kopējai nākotnei. Pasākumā pašvaldība godināja Smiltenes novada uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, savukārt koncerta sadaļā uzstājās dejotājs, horeogrāfs Reinis Rešetins, Latvijas etnomūzikas grupa “Tautumeitas”, kur viena no dalībniecēm ir  mūsu novadniece – smilteniete, etnomuzikoloģe Lauma Bērza, grupa “Mākoņstūmēji”, kur apvienojošies vairāki Smiltenes novada mūziķi – Oskars Celms, Jānis Vilks, Māris Aizpurietis un Guntis Āboliņš.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs” ir svarīgs, lai pateiktu paldies tiem uzņēmumiem, kuri gadu gadiem ir bijuši stabili darba devēji un sekmējuši novada attīstību, šis ir arī mirklis, kad sumināt jaunos, ieraudzīt viņu veikumu un novēlēt izdošanos. Mēs patiesi varam lepoties ar saviem cilvēkiem, kuri savā ikdienā paveic milzu darbu, lai mūsu novads, mūsu Latvija kļūtu skaistāka un ekonomiski stiprāka!”

Gints Kukainis stāsta, ka, organizējot šo pasākumu jau ceturto gadu, ik gadu ar interesi gaida aktuālos uzņēmējdarbības rādītājus, lai pasākuma apmeklētājus iepazīstinātu ar tiem. “Šogad īpašs gandarījums bija par to, ka Smiltenes novads ir sasniedzis novada laikā augstāko teritorijas attīstības indeksu, ierindojoties 27.vietā no 110 vērtētajiem novadiem. Analizējot detalizētāk katru no rādītājiem, varam secināt, ka uzņemtais kurss ir pareizs! Bezdarba rādītāji ir ļoti zemi, darba vietu skaits pieaug, turpina celties vidējā darba samaksa,” uzsver domes priekšsēdētājs.

Pasākuma laikā ar prezentāciju par Smiltenes novada sasniegtajiem rādītājiem uzņēmējdarbībā un pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem attīstības projektiem iepazīstināja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, par Vidzemes ekonomiku Latvijas un pasaules ekonomikā stāstija Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš, ar prezentāciju “Ko nozīmē radīt labu vietu?” uzstājās pilsētvides pētnieks, plānotājs, Ekonomikas un Kultūras augstskolas studiju “Inovācijas arhitektūrā un dizainā” lektors Jānis Ķīnasts. Kā centrālais pasākuma notikums bija konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” laureātu godināšana. Pasākuma laikā pašvaldība pasniedza  12 balvas astoņās nominācijās. 


Nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2017.gadā” nemainīgi savas pozīcijas saglabā SIA “Firma Madara 89”  un SIA “8 CBR”, savukārt pirmo reizi šajā nominācijā balvu saņēma AS “Smiltenes piens”. 

SIA “Firma Madara 89” - viens no lielākajiem pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un tas ir 100% vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu, kas savas pastāvēšanas laikā ir veiksmīgi attīstījies un pilnveidojies. Uzņēmuma darbinieku skaits katru gadu pieaug, 2017.gadā kopumā uzņēmumā strādā vairāk kā 1363 darbinieku, no kuriem 407 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.

SIA “8 CBR” - viena no vecākajām un lielākajām ceļu un tiltu būves sabiedrībām Latvijā un, pateicoties uzņēmuma darbinieku lielajai pieredzei un modernajām tehnoloģijām, uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi tirgū vienmēr ir izcēlušies ar augstu ilgtermiņa kvalitāti, drošību un estētisku iekļaušanos apkārtējā vidē. Uzņēmums ir viens no vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem Latvijā, kuru kopējais darbinieku skaits 2017.gadā bija vairāk kā 215, no kuriem 161 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.

AS “Smiltenes piens” - viens no lielākajiem un senākajiem uzņēmumiem Smiltenes novadā, kā arī viens no savas nozares līderiem Latvijā, par to liecina arī 2017.gada konkursā “Sējējs 2017” iegūtā balva nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”. Uzņēmumā strādā vismaz 136 Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.

.

Nominācijā “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2017.gadā”  apbalvojumus saņēma: 

SIA “Kalna Tomēni” - ģimenes uzņēmums, kas strādā, attīstās, lai veiksmīgi varētu darboties lopkopības nozarē. Saimniecības mērķis ir uzlabot piena izslaukumus, atjaunot un palielināt ganāmpulku, kā arī paaugstināt graudaugu un zālāju ražas. Šobrīd saimniecībai ir vairāk kā 430 lopu, no kuriem ap 190 ir slaucamas govis. Saimniecība 2017. gadā ir realizējusi projektu “Nobarojamo lopu fermas būvniecība un tehnikas iegāde”, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu.

AS “Smiltenes piens” - viens no lielākajiem piena produktu ražotājiem un eksportētājiem reģionā jau vairāk nekā 105 gadus. Uzņēmums ražo un eksportē piena produktus uz daudzām pasaules valstīm, veiksmīgi attīstīta jaunus produktus un piedalās starptautiskās izstādēs, kā arī investē jaunās ražošanas iekārtās, izvēlas modernākās nozares tehnoloģijas, kuru ieviešanā veiksmīgi īsteno dažādus ES fonda projektus. 2017.gadā  kā viena no lielākajām un svarīgākajām investīcijām bija ražošanas iekārtu modernizācija.

ZS “Jaunkalējiņi”- Grundzāles pagasta zemnieku saimniecības pamatnozare ir graudkopība, tiek audzēti kvieši, mieži, rudzi, zirņi, veidoti lupīnu lauki un izmēģināta soja. Saimniecība ir dibināta nesen - tikai 2016. gadā, bet tās jaunajam saimniekam ir liela apņēmība, neatlaidība un vēlme attīstīt jaundibināto zemnieku saimniecību, par ko arī liecina piesaistītās investīcijas, 2017. gadā ir realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts “Graudu kombaina iegāde".

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma SIA “Metāldekors”  - ražošanas uzņēmums, kurš  savu darbību uzsāka 2008.gadā un ir specializējies metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanā, kā arī metāla būvkonstrukciju ražošanā. Uzņēmums aktīvi iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras projektos. Jau otro gadu piedalās akcijā "Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos", kas paredz piesaistīt darbiniekus ar invaliditāti, kā arī iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam”. Uzņēmums ik gadu finansiāli atbalsta gan Smiltenes novada jaunos sportistus, gan sniedz atbalstu dažādu sporta pasākumu rīkošanai.

Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma - SIA “8CBR”. Uzņēmums ir attīstījies un kļuvis par vērtību ne tikai Smiltenes novadā, bet arī visā Vidzemē, Latvijā un pat ārpus robežām. Paveiktie objekti un to kvalitāte nes arī Smiltenes vārdu. Uzņēmuma logo ir pievienojuši klāt arī vārdu Smiltene, kā simbolu izcelsmes vietai, kur tas radies. Par uzticību pilsētai mēs varam pārliecināties braucot pa Latvijas ceļiem un sastopoties ar objektiem, kuros izvietotas norādes, ka šeit būvē un strādā ar Smiltenes vārdu saistīts uzņēmums. Viens no uzņēmuma moto skan: “Ceļi vienmēr ved no cilvēka pie cilvēka. Tie savieno katru no mums ar visu Latviju, ar visu pasauli. Tāpēc mēs strādājam, lai cilvēki varētu nokļūt viens pie otra – droši, mierīgi un ērti”.

Nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “ERBO” - jauns uzņēmums, kurš nodarbojas ar būvdarbu veikšanu, renovāciju, ūdens apgādes un kanalizācijas darbiem, bruģēšanu un citiem būvniecības darbiem Smiltenes novadā un citur Vidzemē. Uzņēmums savu darbību uzsāka pagājušā gadā, bet var jau lepoties ar sasniegtajiem labiem finanšu rādītājiem: apgrozījums 2017. gadā ir vairāk nekā 238 000 eiro. Uzņēmums profesionāli strādā būvniecības nozarē, jo tā īpašniekam ir ilggadēja pieredze ēku būvniecībā un renovācijā, par ko liecina arvien augošie pasūtījumi un paveiktie darbi, kā arī stabils darbinieku skaits un komanda. Šobrīd uzņēmumā jau strādā vairāk nekā 10 darbinieki.

Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma AS “PATA Strenči” - uzņēmuma pamatdarbība ir mežizstrāde un meža apsaimniekošana, kuru vadmotīvs ir mežu ne tikai izstrādāt, bet veikt arī plānveidīgu, pārdomātu mežu apsaimniekošanu vairāku gadu garumā. Uzņēmumam ir vairāk nekā 70 gadu pieredze mežsaimniecībā un stabila darbinieku komanda, kura tiek novērtēta, jo saņem labu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, par ko liecina tas, ka uzņēmums ir viens no lielākiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem uz vienu darbinieku Smiltenes novadā. 2017.gadā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 70 darbinieku, no kuriem vismaz 14 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.

Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma ZS “Bērži” - Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība ir dibināta 1996. gadā un nodarbojas ar piena lopkopību. Saimniecībā darbojas visa ģimene, pārraugot vairāk nekā 200 liellopu. 2017.gadā, īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu, ekspluatācijā tika nodota moderna un mūsdienīga liellopu novietne, kuras platība ir vairāk nekā 1700 kvadrātmetri. Iespaidīgā liellopu novietne ir vērtīgs ieguldījums saimniecības attīstībā un pilnveidošanā.

Nominācijā “Inovācija” balvu saņēma SIA "Artex Latvia” -  Latvijas – Zviedrijas šūšanas uzņēmums, kurš darbojas industriālo tekstila un ādas izstrādājumu ražošanas jomā. Uzņēmums strauji attīstās un aug, jo palielinās gan apgrozījums, gan darbinieku skaits un tiek meklētas arvien jaunas tirgus nišas. Uzņēmums var lepoties ar dažādu inovatīvu produktu ražošanu tādiem nozīmīgiem pasaules uzņēmumiem kā “Volvo”, “Scania”, “Bombardier”. Uzņēmums nepārtraukti iegulda jaunu produktu attīstībā, kam tiek izstrādātas speciāli pielāgotas un unikālas ražošanas iekārtas, lai ražotu gan gaisa transporta ādas sēdekļus, gan automašīnu sēdekļus, gan individuāli pielāgotus dažādus citus sēdekļu pārvalkus un tekstilizstrādājumus.


Pasākuma laikā pateicības rakstus no Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” saņēma vēl trīs citi Smiltenes novada uzņēmumi - SIA “Smiltenes koks”,   IK “Iveta Purmale” un ZS “Alkāsi”.


Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējiem par dalību pasākumā un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā. Paldies vēlamies teikt arī visiem sadarbības partneriem, kas palīdzēja šos svētkus radīt: dejotājiem Reinim Rešetinam un Egijai Abarovičai, Latvijas etnomūzikas grupai “Tautumeitas”, grupai “Mākoņstūmēji”, Inesei Brakmanei un SIA “Vibo” komandai, smiltenietim Raitim Augstkalnam un uzņēmumam “Izsauc pavāru”, Evai Mincei un ziedu salona “Laura” kolektīvam, Jānim Matvejam  un sidra darītavai “Abuls”, kūku meistarei Jolantai Eberhardei,  SIA “Martandi” komandai, Uģim Sirmajam no SIA “S Visual”, Jurim Rozenbergam,  SIA “Rozenbergi” komandai,  Smiltenes pilsētas kultūras centra kolektīvam un pasākuma radošajai darba grupai!  

 

Mēs varam būt lepni par mūsu cilvēkiem, kuri rada un dara!

 

Foto

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju