FOTO: Saņem prestižo Zaļā karoga apbalvojumu

Par vērtīgiem darbiem vides aizsardzības un ilgtspējas labā Rīgā tika sveiktas 178 skolas no visas Latvijas. No tām 129 izglītības iestādēm 2019./2020. mācību gadā piešķirts Starptautiskais Zaļais karogs. To vidū ir Smiltenes vidusskola, Trikātas pamatskola un Valkas pilsētas PII “Pasaciņa”. 

Latvijas Ekoskolu sertifikātu saņēma 49 izglītības iestādes, tajā skaitā Bilskas pamatskola. 

Ieskats foto mirkļos no Zaļā karoga svinīgā brīža Smiltenes vidusskolā. Plašāk par šo tematu lasiet laikraksta “Ziemeļlatvija” 1. oktobra numurā.


Uzziņai 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvāldību skolā ,jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. 

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. 


Foto

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju