Mācībām mākslas skolā īpaši svarīga ir pedagoga klātbūtne

Pandēmijas, ārkārtas stāvokļa laiks nevienam nebija viegls. Tam bija savi mīnusi, savi plusi, tas daudz ko ir paņēmis un devis. Laikrakstā vairākkārt esam atspoguļojuši, kā norit mācību process obligātajās izglītības iestādēs laikā, kad skolas slēgtas, bet programma jāizpilda.

Bet kā šajā laikā veicies izglītības iestādei, kuras apmeklējums nav obligāts, bet katra paša izvēle? Paveikto pandēmijas laikā un iegūtās atziņas mums atklāja Valkas mākslas skolas direktore Sniedze Ragže.

Mācību procesu atsāka mierīgi

Valkas mākslas skolas direktore S. Ragže atzīst: “Kad tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, viss mākslas skolas kolektīvs bija “uz pauzes”. Mākslas procesā īpaši svarīga ir skolotāja klātbūtne, sniegtās norādes, padomi, redzējums u.tml. – tas nereti ir noteicošais, lai darbs izdotos. Mākslai ir diezgan grūti būt attālinātai.” Savs labums esot bija tajā, ka ārkārtas stāvoklis tika izsludināts skolēnu brīvlaikā, jo tās nedēļas laikā skolas kolektīvs ar Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Rolanda Rastaka palīdzību un ieteikumiem izplānoja, kā strādāt pandēmijas laikā. Mācības tika atsāktas mierīgi, tomēr, kad apzinājās, ka ārkārtas stāvoklis tik drīz nebeigsies, uzdevumu apjoms tika palielināts. “Diezgan intensīvi likām strādāt visos priekšmetos,” piebilst S. Ragže un atzīst, ka reizumis varbūt bija par daudz. Viņasprāt, šis laiks esot parādījis, cik sarežģīts ir skolotāju darbs un ka grūtākais nebūt nav darbs stundās, klasē. Turklāt mākslas skola nav obligātās izglītības iestāde, un tas noteica to, ka skolotājiem bija jāvelta vēl vairāk laika un enerģijas audzēkņu motivēšanai turpināt darboties. “Ļoti daudz zvanījām, rakstījām, meklējām kontaktus. Bija arī audzēkņi, kuri neatbildēja, bet procentuāli to bija maz,” tā S. Ragže. Šī situācija atklāja, ka ir jāatjauno skolas personu lietu datu bāze. Cenšoties sazināties ar skolēniem un viņu vecākiem, nācās saskarties ar neeksistējošiem telefona numuriem un e-pasta adresēm. Tas arī noteica, kā skolai rīkoties, uzdodot darbus. Tie tika publicēti Valkas mākslas skolas “Facebook” profilā, oficiālajā Valkas novada domes mājaslapā, kā arī izdrukāti un papīra formātā izvietoti skolas logos. Tā kā Valkas mākslas skolā mācās arī bērni un jaunieši no Valgas, tad visus darbus Latvijas–Igaunijas institūtā pārtulkoja igauņu valodā. Plānots bija darāmos darbus publicēt arī Valgas pašvaldības mājaslapā, bet tas tika atteikts.

Vecāku un ģimenes atbalsts bija ļoti būtisks

Attālināto mācību laikā varēja redzēt, kurš saņem atbalstu no ģimenes, kuram vecāki palīdzējuši ideju līmenī. Pandēmijas laikā ir bijušas reizes, kad nācies pierunāt, pārliecināt vecākus un skolēnus, lai viņi radušos situāciju un procesu pieņemtu un turpinātu darīt. Sniedze Ragže norāda: “It īpaši jāuzteic to vecāku ieguldītais laiks un darbs, kuru atvases apmeklē sagatavošanas grupu. Paveiktā pamatā ir vecāku rūpes. Ceru, ka arī viņi to izbaudīja, jo cik bieži ikdienā mums sanāk ar bērniem kopā radoši padarboties? Daudziem tas ļoti labi izdevās – esam saņēmuši spožus, rūpīgus, ar izdomu veidotus, interesantus darbus. Pandēmijas laiks lika pasaulei apstāties un mums ieklausīties savos ģimenes locekļos, bērnos. Par ieguldīto darbu īpaši vēlos uzteikt Valkas mākslas skolas audzēkņus: sagatavošanas grupā Keitu Mariju Vāri un Jēkabu Žvaginu, kurš radīja izcilu alfabētu ar zivju nosaukumiem un attēliem; 1. kursā – Kristīni Tīnu Bodnieci, Adrianu Stankaniču, Valēriju Vasiļjevu, Beāti Annu Vāri, Hugo Kalniņu, Taigu Lezunu; 2. kursā – Sabīni Veideri, Ilgvaru Švecu, Rūdolfu Sieriņu, Hannamariu Pohhu; 3. kursā - Selīnu Pētersoni, Lauru Putniņu; 4. kursā Elizabetu Lehmetsu un Kristellu Siku.”

Pandēmijas laiks bija smags

“Kopumā saku paldies gan vecākiem, gan bērniem un īpaši skolotājiem, ka mēs ārkārtas situācijā, kurai gatavs nebija neviens ne tehniski, ne morāli, ne kādā citā aspektā, tikām ar visu galā, – to parāda skolēnu skaistie darbi. Pandēmijas laiks bija smags gan skolotājiem, gan skolas vadībai. Domāju, neviens vairs negribētu iet kam tādam cauri. Tomēr mēs tikām galā ļoti labi,” atzīst S. Ragže un atgādina, ka gaida ikvienu interesentu Valkas mākslas skolā arī jaunajā 2020./2021. mācību gadā. Zinību diena Valkas mākslas skolā notiks 31. augustā plkst.14.

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju