Palsmanes pamatskolā sākušies būvdarbi

Jūnija nogalē būvdarbi sākušies Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, kur atrodas 1.–4. klašu mācību telpas, internāta istabiņas, skolas virtuve un ēdamzāle.

Smiltenes novada dome īsteno projektu “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Pieteicās deviņi pretendenti

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka šis Palsmanes pamatskolā būs būvdarbu gads. “Bērnu mūsu skolā ir daudz (139 skolēni vecumā no 1. līdz 9. klasei – redakcijas piezīme), bet 1.–4. klašu telpu platības neatbilst tām normām, kam drīzumā jāstājas spēkā. Būvdarbu laikā šis jautājums tiks atrisināts,”  “Ziemeļlatvijai” toreiz stāstīja Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle.

Plašsaziņas līdzekļi jau pirms vairākiem gadiem vēstīja, ka  izglītības iestāžu administrācijām jārod iespēja nodrošināt katram izglītojamam ne mazāk kā divus kvadrātmetrus mācību telpā, lai ievērotu higiēnas prasības, nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, samazinātu infekciju slimību izplatību risku un mazinātu traumatisma iespējas.

Par svarīgu ieguvumu no internāta ēkas pārbūves Palsmanes pamatskolas direktore nosauc arī  internāta  paplašināšanu otrajā stāvā. Šobrīd tur ir četras internāta istabas, kurās skolēni mitinās  astoņi vai četri vienā istabā. Pēc pārbūves otrajā stāvā būs 10 istabas, katra būs paredzēta trijiem iemītniekiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas internāta ēkas pirmajā stāvā izvietosies visas klašu telpas, mājturības kabinets un datorkabinets. Pārbūve notiks arī skolas ēdnīcā. Lai telpas atbilstu prasībām, projektā paredzēts internāta ēku pagarināt uz skolas dārza pusi.  

Smiltenes novada  domes izsludinātajā  konkursā  “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” pieteicās deviņi pretendenti.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Rīgas uzņēmumam SIA “Pro Dev”  ar  cenas piedāvājumu 956 384,97 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks”. Būvprojektu izstrādāja  SIA “Campaign”. 

Ņemot vērā to, ka  skolas internāta ēkā būvdarbi notiks visu šo gadu, jaunajā mācību gadā 1.–4. klašu skolēniem būs jāmācās Palsmanes pamatskolas otrā ēkā, kur ir telpas 5.–9. klasēm (ja vien epidemioloģiskā situācija valstī ļaus atsākt klātienes mācības).
“Dzīvosim visi tur mīļi un saticīgi! Kamēr internāta ēkā notiks būvdarbi, ēst dosimies uz bērnudārzu, kas laipni atvēlēja mums savas telpas,” piebilst  Dace Pērle.

Būs saules paneļi un saules kolektori

Smiltenes novada dome jau parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” īstenošanu.

Projektā ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus internāta ēkā – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, jumta maiņu un izbūvēt ēkā jaunus iekšējos inženiertīklus, informē Ieva Dille, Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.

Projektā paredzēts arī uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā un saules paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. 

Veicot ēkas energoefektivitātes pasākumus, tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju