Rosina izmaksāt sociālo stipendiju Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 1

Lai sniegtu finansiālu atbalstu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12. klases beidzējam, kura vidējais vērtējums atestātā par vispārējo vidējo izglītību sasniedz 7,5 balles un kurš akadēmiskajā gadā uzsāk studijas jebkurā augstākajā mācību iestādē un studiju laikā sasniedz 7,5 balles semestra noslēgumā, novada dome nolēmusi piešķirt stipendiju – 150 eiro mēnesī.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka novada domes jūnija sēdē deputāti lēma par šīs stipendijas izveidi. Tās izmaksai un administrēšanai ir paredzēts izmantot Latvijas Universitātes fondu. Plānots, ka stipendijas izmaksa varētu sākties 2021./2022. mācību gadā. Izmaksa būs atkarīga arī no novada domes budžeta finansiālajām iespējām. Taču deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu par stipendijas izveidi.   

Ar “Ziemeļlatviju” sazinājās vietējais deputāts Vilmārs Vesingi, kurš ir Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis. Viņš, ņemot vērā savu personīgo pieredzi, rosinājis pašvaldību sniegt finansiālu atbalstu vienam tādam talantīgam jaunietim, kurš finansiālu apsvērumu dēļ bez atbalsta nevar doties studēt tūlīt pēc skolas beigšanas, jo, lai mācītos, ir jāmaksā arī par dienesta viesnīcu vai par dzīvokļa īri, kā arī jāsedz izdevumi par ēšanu un citām lietām. V. Vesingi uzskata, ka Latvijā šādu gadījumu, kad finansiālās iespējas ir šķērslis studijām, ir pietiekami daudz. Turklāt šī stipendija tās saņēmējam neuzliktu saistības attiecībā pret pašvaldību. Proti, pēc studiju beigšanas jaunajam speciālistam nebūtu Valkas novadā jānostrādā obligātie divi gadi.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka katru gadu novada domes deputāti izlemj, kādus jaunos studējošos speciālistus atbalstīt finansiāli, piešķirot stipendiju, bet ar noteikumu, ka pēc studiju beigšanas viņi strādā pašvaldības iestādēs. Šo iespēju izmanto arī jau novadā strādājošie speciālisti, piemēram, pirmsskolas izglītības pedagogi, uzsākot vai turpinot iegūt nepieciešamās zināšanas.

Deputāts atceras, ka pēc Valkas ģimnāzijas absolvēšanas viņš izlēma studēt Latvijas Universitātē, jo bija ieguvis Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju. Mēnesī tie bijuši 220 eiro, ar ko varējis izdzīvot. Šī stipendija ir sociālā atbalsta stipendija Latvijas Universitātes bakalaura studiju 1. kursa studentiem visās zinātņu jomās. Radīta, pateicoties mecenātes Minnas M. V. Petkevičs testamentārajam novēlējumam. V. Vesingi pieļauj, ka bez šīs stipendijas būtu ļoti sarežģīti pirmajā studiju gadā Rīgā izdzīvot. Pēc tam, kad, būdams vecāko kursu students, sācis strādāt, finansiālā situācija uzlabojusies. Pašvaldības deputāts cer, ka, esot šāda veida finansiālajam atbalstam, ģimnāzijas jaunieši centīsies mācīties pēc iespējas labāk, jo viņiem būs vēl viens mērķis – iegūt šo atbalstu.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga uzteic bijušā absolventa, tagadējā novada domes deputāta V. Vesingi aktivitātes izglītības jomā. Viņa stāsta, ka V. Vesingi regulāri atnāk uz savu skolu aprunāties, izteikt ierosinājumus un sniegt palīdzību. Turklāt viņš esot patiess cilvēks, kas nav mazsvarīgi. Direktore lepojas ar viņa panākumiem dzīvē un cer, ka viņa uzsāktā sadarbība ar skolu turpināsies.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Būsim godīgi, augstāka vajadžiga vien tiem kuri plāno, ir gali, lai tikt modokļu naudā. Parējiem vējā izmests laiks un nauda. Pa 5 gadi var sakrāt dzīvoklim, nevis jāsiro pa pabalstiem un jāed sausas garozes.

pirms 11 mēnešiem, 2020.07.17 22:46

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju