“Rudens karuselis” Smiltenes vidusskolā

18.oktobrī, dienu pirms rudens brīvlaika Smiltenes vidusskolas pirmo līdz ceturto klašu skolēni griezās brīnišķīgā “Rudens karuselī”.

Šis pasākums skolā pamazām kļūst par jauku tradīciju. Skolēni apmeklēja dažādas “Rudens karuseļa” stacijas, kurās interesantā un atraktīvā veidā atkārtoja un nostiprināja būtiskāko, kas rudenī jāzina un jāprot ikvienam sākumskolēnam.

Ņemot vērā to, ka dzīvojam lielu pārmaiņu laikā, bērniem jābūt daudzpusīgiem, tāpēc uzdevumi, kas viņus gaidīja “Rudens karuseļa” stacijās, bija visdažādākie.

Ikvienam tika dota iespēja pārbaudīt gan savas svešvalodu, matemātikas, latviešu valodas zināšanas, gan prasmes strādāt ar datoru, atpazīt dažādu profesiju pārstāvjus, konstruēt, loģiski domāt un spriest, kā arī nostiprināt pamatzināšanas par pirmās palīdzība sniegšanu. Savu talantu neslēpa zem pūra tie, kuri prot skaisti dziedāt, dejot, spēlēt mūzikas instrumentus un teātri. Bērni arī kādam nekārtīgam pilsētniekam palīdzēja sašķirot atkritumus.

Lai veiksmīgi mācītos, tikpat svarīgas kā jaunas zināšanas ir arī komunikatīvās prasmes, spēja adekvāti rīkoties nestandarta situācijās, kustības un pozitīvas emocijas. Tādu “Rudens karuselī” bija patiesi daudz!

Paldies visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja, lai bērniem “Rudens karuseļa” diena izvērstos koša un priecīga!


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju