Smiltenes novada skolēnu skatuves runas konkurss

“Ikvienā no viņiem saskatu potenciālo valsts prezidentu! Viņi visi bija brīnišķīgi! Visus labprāt uzaicinātu uz savu teātri, ja tikai nāktu,” pēc Smiltenes novada skatuves runas konkursa atzina žūrijas pārstāve, Blomes pagasta amatierteātra režisore Gita Skadiņa. Ļoti atzinīgi skolēnu uzstāšanos vērtēja arī otrs žūrijas pārstāvis – Smiltenes Tautas teātra aktieris Aigars Veldre. 

Gita Skadiņa un Aigars Veldre skolēnus īpaši slavēja par izvēlēto repertuāru, kas šogad bija ļoti saistošs, daudzveidīgs, atbilstošs runātāju vecumam, temperamentam un raksturam. “Prieks, ka skatuves runas konkursos aizvien retāk novērojama bezpersoniska dzejas deklamēšana. Skolēni savos priekšnesumos prot skatītājus aizvest līdz izvēlētā dzejnieka/rakstnieka darba patiesajai būtībai. Katru dzejoli vai stāstiņu  izbaudījām kā mazu izrādi.

Bija patiesi ļoti interesanti klausīties un grūti izšķirties, kurus skolēnus sūtīt uz reģiona konkursu. Visi priekšnesumi bija labi. Īpašs prieks par atraktīvajiem pirmo klašu skolēniem! Skatoties viņos, nepārprotami redzams, ka aug jauno talantu paaudze, par kuriem noteikti vēl dzirdēsim!”

Pēc konkursa žūrijas pārstāvji dalījās savā skatuves runas pieredzē un ieteica skolēniem vingrinājumus, kas viņiem nākamajās uzstāšanās reizēs palīdzēs gūt vēl labākus panākumus.

4.martā Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkursā Smiltenes novadu pārstāvēs:

1.klašu grupā:

Evelīna Timermane un Marta Karlīne Vipule (Smiltenes vidusskola),

2. – 3.klašu grupā:

Kristīne Vaidre (Blomes pamatskola) un Paula Šūtele (Smiltenes vidusskola),

4. – 6.klašu grupā:

Gustavs Dankbārs un Megija Dzene (Smiltenes vidusskola),

7. – 9.klašu grupā:

Simona Sarkangalve un Kristiāna Kļaviņa (Smiltenes vidusskola),

10. – 12.klašu grupā:

Ance Pakalne un Ausma Bluķe (Smiltenes vidusskola).


Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās! Paldies viņu skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam! Paldies konkursa organizatorei Smiltenes vidusskolā – Smiltenes novada latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Sarmītei Rīderei!

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju