Smiltenes tehnikuma konventa sēde

Domājot par skolas stratēģisko plānu 2021.–2027.gadam, Smiltenes tehnikumā 26.februārī notika konventa sēde. Tajā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), pašvaldību, tehnikuma pārstāvji un uzņēmēji pārrunāja, kurās jomās nepieciešami uzlabojumi, lai nodrošinātu šobrīd mainīgajam darba tirgum atbilstošu izglītību.

Pirms sēdes konventa dalībnieki apskatīja skolas jauno mācību manēžu hidrobūvju būvtehniķu un ceļu būvtehniķu apmācībai.

Tehnikuma direktors Andris Miezītis un direktora vietniece izglītības jomā Rudīte Grabovska klātesošos iepazīstināja ar skolas izglītības virzieniem un to nākotnes perspektīvām.

Konventa sēdē piedalījās: Baiba Bašķere, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, Smiltenes novada domes izpilddirektors Andris Lapiņš, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajona direktors Guntis Karps, z/s “Kalējiņi 1” direktors Kaspars Putrālis un eksperte meliorācijas jautājumos, Smiltenes tehnikuma kādreizējā projektu vadītāja Zigeta Vīķele.

Baiba Bašķere informēja par gaidāmajām izmaiņām profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā, lai tā maksimāli atbilstu absolventu zināšanu un prasmju līmenim.

Profesionālā izglītība pēdējos gados pakāpeniski pāriet uz modulāro apmācību, kas audzēkņiem nodrošina daudzveidīgākas iespējas darba tirgū. Tāpat profesionālās izglītības iestādēs, t.sk. Smiltenes tehnikumā, aizvien vairāk tiek domāts par pieaugušo apmācību.

Skola ir lielu izaicinājumu priekšā, jo tai zināmā mērā jāspēj iet laikam pa priekšu, neraugoties uz to, ka ceļš no ieceres līdz jaunai mācību programmai nav ne viena, ne divu gadu jautājums…

Smiltenes tehnikums turpinās strādāt līdzšinējās jomās, taču šobrīd tiek nopietni izvērtēts mācību saturs un izglītības metodika. Gan jauniešu, gan pieaugušo apmācībā aizvien populārāka kļūst darba vidē balstīta izglītība.

Uzņēmēji informēja, kādu jomu speciālisti viņiem būs nepieciešami tuvākajā laikā. Skola to ņems vērā, izstrādājot nākotnes stratēģiju un savus izglītības piedāvājumus.

Šobrīd modernajās zemnieku saimniecībās problemātiski atrast tehnoloģijās zinošus darbiniekus, kā arī ikdienas darbu darītājus ar augstu atbildības sajūtu. Tāpēc paredzams, ka jau tuvākajos gados saimniekiem izdevīgāk būs zemu kvalificētos darbiniekus aizstāt ar robotiem. Taču saimniecībās joprojām būs vajadzīgi lopkopībā izglītoti darbinieki, kas pratīs darboties ar jaunajām tehnoloģijām, nolasīt un analizēt datus.

Arī piecas no desmit šobrīd zināmajām, populārākajām nākotnes profesijām saistītas ar datu analīzi un informātikas nozari. Tāpēc, izstrādājot izglītības programmas, svarīgi, lai audzēkņi iegūtu pamatzināšanas un prasmes, kas viņiem maksimāli atvieglotu dzīves laikā iegūt arī citas, nākotnes darba tirgū vajadzīgas profesijas.

Laika gaitā paredzamas nopietnas izmaiņas profesiju klasifikatorā, bet nemainīga paliks skolas misija – sniegt zināšanas. Tāpat – kamēr vien pastāvēs cilvēce, savu aktualitāti nezaudēs cilvēciskais faktors… 

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju