Smiltenes tehnikumā oktobris pagājis karjeras zīmē

Nākotnes profesijām veltītās diskusijas, praktiskās nodarbības, lekcijas, ekskursijas profesionālajā izglītībā un Smiltenes tehnikuma audzēkņu mācību ekskursijās gūtā pieredze apliecina – aizvien vairāk jauniešu ceļu uz savu nākotnes profesiju saskata profesionālajā izglītībā. Karjeras nedēļā Smiltenes tehnikumā viesojās turpat 200 skolēnu – gan no Rīgas, gan Alūksnes un Smiltenes novada skolām.

Profesijas izvēle vienmēr būs nopietns un atbildīgs lēmums. Tāpēc īpašs prieks par pirmsskolas un jaunāko klašu bērniem, kuri iepazīšanos ar profesiju pasauli sāk jau agrā vecumā. Liels paldies Smiltenes tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem, ar kuru atbalstu viesi piedalījās aizraujošās meistardarbnīcās un spēra pirmos soļus pretim savai nākotnes profesijai!

Skolēni, viesojoties tehnikumā, noskaidroja, kas jāmācās, lai kļūtu par veterinārārsta asistentu, lopkopības tehniķi, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķi, automehāniķi, ceļu būvtehniķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālistu, viesmīlības pakalpojumu speciālistu un grāmatvedi.

7.līdz 9. klašu audzēkņi izmēģināja, kā ir mācīties, izmantojot ceļu būves mašīnu simulatorus, noskaidroja, kā notiek praktiskās nodarbības mašīnzinību un būvniecības mācību programmās, viesojās skolas mācību restorānā un virtuvēs, redzēja praktiskās nodarbības viesmīlības pakalpojumu speciālistiem, kā arī – aplūkoja Smiltenes tehnikuma veterināro mācību klīniku.

Vērtīga pieredze nākamajiem melioratoriem

2.hidrobūvniecības kursa jaunekļi kopā ar profesionālo priekšmetu skolotāju Dāvi Auziņu Karjeras nedēļā devās mācību izbraukumā uz z/s “Jaunstrūkas”, kur nākamajiem melioratoriem bija iespēja vērot drenu sistēmu izbūvi, kā arī gūt ieskatu drenu skalotāja darbībā.

Kopā mācās pagatavot veselīgas uzkodas

1.kursu nākamie viesmīlības pakalpojumu speciālisti, hidrobūvju būvtehniķi un pavāri tehnikuma dienesta viesnīcā kopā ar produktu līnijas “Dabas spēks” ražotāju Inesi Manguli un psiholoģi, izaugsmes treneri Ilgu Kušneri iesaistījās radošā pasākumā “Adaptācija jaunos apstākļos”. Audzēkņi iepazinās ar pašnodarbinātas personas uzņēmuma karjeras iespējām, kā arī jauniem, no dabīgām izejvielām ražotiem pārtikas produktiem. Visi kopā mācījās pagatavot veselīgas uzkodas un dzērienus, kā arī mācījās izbaudīt degustēšanas garšu un aromātu.

Kopīgi darbojoties, jaunieši savstarpēji iepazinās, mācījās ieklausīties, respektēt viens otra viedokli un izbaudīt sava darba rezultātus. Jaunā pieredze ikvienam palīdzēja labāk izprast, kas viņam traucē un kas palīdz kopīgajā darbā un saskarsmē.

Mācās izvirzīt un sasniegt mērķus

1.būvniecības un 1. ēdināšanas pakalpojumu kursu audzēkņi piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”. Personības izaugsmes trenere un psiholoģe Ilga Kušnere, izmantojot profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem īpaši izstrādātu interaktīvo nodarbību metodiskos materiālus, deva jauniešiem iespēju iepazīt labāk sevi, apzināties savu vietu šajā pasaulē un iekšējos resursus, lai iemācītos veiksmīgi, netradicionāli prezentēt savas idejas, attīstītu radošumu un veiksmīgi sasniegtu savus iecerētos mērķus.

Iepazīst savu profesijas pārstāvju darba ikdienu

3.a un 3.b veterinārmedicīnas, kā arī 1.un 2.vidusskolas veterinārmedicīnas kursa jaunieši Karjeras nedēļā iepazina savu profesiju pārstāvju darba ikdienu vienā no modernākajiem un jaudīgākajiem Latvijas gaļas pārstrādes uzņēmumiem – SIA “Cēsu gaļas kombināts”. Audzēkņi guva vērtīgu pieredzi par gaļas sadali, medījumu apstrādi, pakošanu, uzglabāšanu un produkcijas realizāciju. Iepazinās ar to, kā uzņēmumā tiek nodrošināta produktu kvalitāte. Daudziem īpaši saistoša bija iepazīšanās ar valsts pilnvarotā veterinārārsta darba ikdienu un izaugsmes iespējām. Jaunieši uzzināja aktuālāko informāciju par pirmskaušanas un pēckaušanas veterināro ekspertīzi, iepazinās ar ekspertīzē konstatētajām patoloģijām. Noskaidroja dzīvnieku aizsardzības nosacījumus to pārvietošanas un kaušanas laikā, kā arī uzklausīja speciālistu pieredzi par rīcību krīzes situācijās.

2.transporta un 2.autotransporta kursa audzēkņi karjeras nedēļā iepazina savu profesiju pārstāvjus SIA “8 CBR” objektā Inčukalna pagastā un “VTU Valmiera” objektā Kocēnu pagastā, kā arī pārrunāja darba vidē balstītas profesionālās kvalifikācijas prakses iespējas minētajos uzņēmumos.

4.autotransporta kursa jaunieši kopā ar skolotāju Augustu Būci devās pieredzes apmaiņas braucienā uz autoservisiem Valmierā. Skolotājs un jaunieši saka vislielāko paldies skolai par iespēju redzēt viņu izvēlētās profesijas pārstāvju darba ikdienu uzņēmumos.

Diskusija ”Šodien sākas nākotne” un vakanču gadatirgus

30.oktobrī Smiltenes tehnikumā notika diskusija “Šodien sākas nākotne”, ko vadīja bijušais Smiltenes televīzijas diktors, SEB bankas finanšu konsultants, Smiltenes tehnikuma veterinārmedicīnas mācību programmas absolventes Artas Veldres tētis Aigars Veldre. Viņš ar jauniešiem dalījās sava karjeras ceļa pieredzē, kurā bijuši vairāki nopietni izaicinājumi. Taču katra apgūtā prasme Aigara dzīves pieredzi tikai bagātinājusi. Šis pieredzes stāsts un diskusija jauniešiem bija īpaši vērtīga arī tāpēc, ka viņi dzīvo lielo pārmaiņu laikā un šobrīd var tikai minēt, kādas profesijas būs darba tirgū vispieprasītākās un labāk atmaksātās pēc 30 un 40 gadiem. Patiess prieks, ka jaunieši to labi apzinās un ir atvērti pārmaiņām un apņēmības pilni mācīties mūža garumā. Smiltenes tehnikumā piedāvātās profesijas būs aktuālas vienmēr, taču, mainoties tehnoloģijām, var mainīties darba specifika un līdz ar to bez jaunām zināšanām un prasmēm neiztikt. Kādam varbūt nāksies pārorientēties uz citu profesiju.

31.oktobrī tehnikuma audzēkņi prezentēja skolu vakanču gadatirgū Smiltenes pilsētas kultūras centrā, rosinot klātesošos izvēlēties profesijas, kurās ir vakances. Smiltenes tehnikumam šādu izglītības piedāvājumu ir daudz. 

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju