Valkā rīkos kultūras projektu vadības kursus

Valkas novada domes kultūras darba organizatore Līga Lāne informē, ka 27. un 28. janvārī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā notiks lekciju kurss “Kultūras projektu vadība”. Otrā kursu sesija plānota februārī. Pašvaldības speciāliste nosūtījusi uzaicinājumus pašvaldības kultūras, bibliotēku, muzeja, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ar aicinājumu apmeklēt lekciju ciklu, kuru vadīs lektore Dita Pfeifere. Viņa sniegs gan teorētisku, gan praktisku ieskatu kultūras projektu vadībā, izklāstot kultūras menedžmenta un kultūras nozares specifisko stāvokli attiecībā pret citām nozarēm, to savstarpējo sasaisti un mijiedarbību. Kursu ietvaros apskatītās tēmas veidos strukturētu pārskatu par kultūras menedžmentu un kultūras projektu vadību, sniedzot nepieciešamās pamata zināšanas kultūras projektu izstrādē. Klausītājus iepazīstinās ar pieejamiem finanšu avotiem gan Latvijā, gan arī starptautiskajā vidē. Kursu noslēgumā  klausītājiem būs jāizstrādā projekta pieteikums kādam no analizētajiem finanšu avotiem. 

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju