Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības projekts “Lec kaleidoskopā!” noslēdzies

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īstenojusi projektu, kura mērķis bija sniegt atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamajiem, iesaistot viņus dažādos pasākumos un aktivitātēs ārpus formālās izglītības. 

Mērķi un  izvirzītos uzdevumus sasniedzām. Ar dažādu aktivitāšu palīdzību jaunieši paaugstināja savu pašapziņu un ticību savai varēšanai, lai viņi patstāvīgi apzinātos savas spējas un iespējas. 

Īstenotās aktivitātes deva zināšanas katra izglītojamā personības un sociālo prasmju pilnveidē, personīgo mērķu sasniegšanā, pašizziņas un motivācijas attīstīšanā, kā arī uzlaboja klases mikroklimatu un prasmi savstarpēji sadarboties. 

Visas projekta aktivitātes, kurās piedalījās 7.–12. klases skolēni, bija vērstas uz izvirzītā mērķa sasniegšanu, lai izglītojamajiem paaugstinātu mācību motivāciju un mazāk būtu to, kas pamet mācības skolā.

Tika izmantotas dažādas metodes – darbs grupās, saruna-diskusija, pieredzes apmaiņas pasākums, individuālo kompetenču un prasmju nodarbība, radošas darbnīcas, spēle “Tava profesija”, aktivitātes piedzīvojumu izglītībā, teātra apmeklējums – kā sociālās iekļaušanas instruments.

Viens no paņēmieniem, kā labāk iekļauties sabiedrībā, saprast un uzklausīt apkārtējos, ir teātra izrāžu apmeklējums. Vēstījums par citu dzīvēm liek domāt, līdzdzīvot un meklēt atbildi uz sev svarīgiem jautājumiem.

Valmieras drāmas teātrī izrādes “Nekas”, ”Pazudušais dēls”, “Labie bērni”, “731 solis” noskatījās 9.–12. klases skolēni.
Tās  rosināja pārdomām par dzīvē svarīgiem jautājumiem: ko nozīmē dzīves jēga, kur tā rodama; kas ir svarīgākais attiecībās ar draugiem; kādas ir attiecības ar vecākiem, kā tās veidojas un kas tās ietekmē.

Pēc izrāžu noskatīšanās skolēni aizdomājās par dažādām izvēlēm, ko piedāvā dzīve. Katram lēmumam un solim ir sekas, kas var atstāt iespaidu uz visu turpmāko dzīvi. Vai ar vienu labu darbu var izdzēst visus sliktos? Vai ir pieļaujams kompromiss ar dvēseli komforta vārdā?

Tika apmeklēta izrāde “Brīnumu laiks“ Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē; tā stāsta par tīni, kam riebjas piekasīgais skolotājs ar stulbajām mācībām un  mamma krīt uz nerviem, bet ar to vēl nepietiek – klases labākā meitene skatās uz citiem džekiem… Nu galīgs nabadziņš, kuram šķiet, ka visi vainīgi. Vai tiešām pašam jātiek galā ar savu nepārliecinātību, pašam jāatbild par visiem darbiem? Vai patiesi neieradīsies kāds, kurš visu nolīdzinās un atļaus tikt sveikā?

Turaidas muzejrezervātā skolēni piedalījās orientēšanās spēlē “Tūkstošgades stāsts“.

Spēle ir veids, kā saliedēt klases kolektīvu, pilnveidot prasmes un attieksmes, vienlaikus akcentējot katra bērna lomu veiksmīga rezultāta sasniegšanā, mācot savstarpēju sadarbību, komunikāciju.

Āra dzīves aktivitātē piedzīvojumu un šķēršļu parkā “Tarzāns” skolēni mācījās pārvarēt bailes, parādīt drosmi, izturību un spēku.
Dzīves pieredzes apmaiņas aktivitātē skolēni tikās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un mūsu skolas absolventiem – farmaceiti Sabīni Kazaku, franču leģiona karavīru Ervīnu Dzalbu, skolotājām Vinetu Skutāni un Inesi Niklaviču, veloceļotāju, ainavu arhitektu, dizaineru un vienkārši pasaules cilvēku Aigaru Lauzi, kuri ar savu dzīves pieredzi, stāstījumu par karjeras veidošanu un skatījumu uz dzīvi kopumā rosināja un motivēja izglītojamos mācīties, kā rezultātā paaugstinājās viņu pašapziņa un pārliecība par saviem spēkiem.
Veselības veicināšanas nodarbībās sporta halles trenažieru zālē skolēni trenēja izturību un spēku, akcentējot fiziskās veselības lomu veiksmīga jebkura rezultāta sasniegšanā.

Biedrības valdes pārstāvji saka paldies klašu audzinātājiem par atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanā.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju