Valkas novadā turpinās projekta “PROTI un DARI!” īstenošana

Valkas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. Tas norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tu nestrādā, nemācies, neapgūsti arodu, neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, nāc un piesakies projektam “PROTI un DARI!”. Mēs piedāvājam tev apgūt jaunas prasmes un iemaņas, iegūt personīgo mentoru, saņemt konsultācijas no speciālistiem, paviesoties uzņēmumos kā arī daudzas citas interesantas un noderīgas aktivitātes.

Ja vēlies iesaistīties, piesakies pie programmas vadītājas Andas Kušķes (e-pasts [email protected] vai mobilais 28300964) vai Kristīnes Klaipas (e-pasts [email protected] vai mobilais 20264426).

Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv.

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju