Burtnieku novada dome lems par SIA „Burtnieku ezera pārvalde” funkciju pārņemšanu

Trešdien, 21. oktobrī, paredzētajā Burtnieku novada pašvaldības domes sēdē tiks izskatīts lēmumprojekts par Dabas resursu pārvaldes izveidošanu, kas paredz līdzšinējās SIA „Burtnieku ezera pārvalde" funkciju pārņemšanu un tās likvidāciju.

 

Burtnieku ezera pārvalde kā organizācija tika izveidota jau 1992. gadā, taču kopš 2006. gada Valmieras rajona padomes pārraudzībā un pakļautībā darbojās SIA „Burtnieku ezera pārvalde", par kuras vadītāju tika iecelts Rolands Rākins.

 

Galvenā ideja tika saglabāta sākotnējā - izveidot vienotu kārtību visos tuvējos pagastos, pārraugot Burtnieku ezera zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību, kā arī organizējot un sakārtojot licencēto makšķerēšanu.

 

Par rajona padomes deleģēto personu SIA „Burtnieku ezera pārvalde" uzņēmumā tika nozīmēts Vitauts Staņa, kura pienākums bija rūpēties par padomes interešu pārstāvniecību tās pakļautībā esošajā organizācijā. Vienīgā atskaites forma, kas tika prasīta, gan bija tikai gada pārskats par paveikto un finansējuma izlietošanu.

 

Lai arī SIA „Burtnieku ezera pārvalde" par savu pienākumu definējusi Burtnieku ezera zivju fonda aizsardzību, kā arī licencētās makšķerēšanas sistēmas sakārtošanu un ievērošanas nodrošināšanu, tās kopbudžeta izmantošana liecina par pretējo.

 

Zivju mazuļu iegādei pēdējos trīs gados tērēti vidēji 2-3 procenti no vairāk nekā 40 000 latu lielā kopējā finansējuma. Savukārt visdāsnākā daļa (30% )atvēlēta administrācijas atalgojumam, kā arī 25-30% līzingā pirkto automašīnu saistošo maksājumu segšanai un izmantotās degvielas kompensēšanai.

 

Lai gan katru gadu tiek tērēti 15-20 tūkstoši latu zivju resursu aizsardzībai, trīs gadu laikā ir sastādīti divi protokoli par rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem. Makšķernieku un malu zvejnieku pārkāpumi ir tikai konstatēti kā fakti, jo ir izņemts liels skaits gan ūdu, gan nelegālu tīklu, tomēr nav aizturēti nelikumīgo darbību veicēji.

 

Uzņēmumā nav plānotas zivju resursu un ezera aizsardzības sistemātiskas darbības, kas varētu dot vēlamo rezultātu. Ja nav uzstādīts konkrēts uzdevums un mērķis, ir neiespējami noteikt veikto darbu lietderību vai finansējuma tērēšanas efektivitāti.

 

 Salīdzinājumam - šī gada pirmajos deviņos mēnešos Valsts policijas nozīmētie iecirkņu inspektori sastādījuši 18 administratīvos protokolus par dažādiem pārkāpumiem Burtnieku ezerā un tā tuvumā.

 

Lai turpmāk pašvaldība varētu nodrošināt Burtnieku ezera apsaimniekošanu un aizsardzību, domes sēdē tiks lemts par Dabas resursu nodaļas izveidi, kas darbotos kā administrācijas struktūrvienība.

 

Tās galvenais uzdevums būtu pārraudzīt un racionāli apsaimniekot tos dabas resursus, kas ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā, ievērojot piešķirtā budžeta iespējas.

 

Tiek plānots izveidot arī Burtnieku ezera konsultatīvo padomi, kurā varētu apvienot pa vienam pārstāvim no katras ieinteresētās grupas - zvejniekiem, makšķerniekiem, tūrisma jomas uzņēmējiem, ezeram pieguļošo zemju īpašniekiem un pašvaldības .

Burtnieku novads

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju