Policija informē: Sadarbība turpinās Burtnieku novadā

"Turpinot aizvadītajā gadā uzsākto tradīciju, Valsts policijas Valmieras iecirkņa vadība arī šogad viesojas Valmieras iecirkņa apkalpojamās teritorijas novadu domēs, kur tiekas ar deputātiem un pārrunā aktuālos ar policijas darbu saistītos jautājumus, kā arī veiksmīgas tālākās sadarbības iespējas. Tikšanās laikā deputāti iepazīstas ar iecirkņu inspektoriem, kuri strādā novada teritorijā un uzklausa viņu priekšlikumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai

 

Šodien tikšanās noritēja Burtnieku novada domē. Tajā piedalījās Valmieras iecirkņa priekšnieks Andris Šteimaks, kas iepazīstināja ar izmaiņām, kas skārušas iecirkņa darbu saistībā ar reģiona pārvaldes izveidi un Vidzemes reģiona pārvaldes funkcijām.

 

Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Indulis Rūsis klātesošos deputātus iepazīstināja ar iecirkņu inspektoriem, kas apkalpo Burtnieku novada teritoriju - Lolita Kaimiņa ( Burtnieku pagasts) Arnis Zvirgzds (Ēveles un Rencēnu pagasti), Renārs Celms ( Valmieras pagasts), Agnis Lapiņš ( Matīši un Vecate) un informēja par iecirkņa darba organizatoriskiem jautājumiem.

 

Šogad deviņu mēnešu laikā Valmieras iecirkņa teritorijā par dažādiem pārkāpumiem sastādīti deviņi simti administratīvo pārkāpumu protokoli. Salīdzinot ar aizvadīto gadu protokolu skaita pieaugums ir mērāms trīs simtos. Lielākoties tas tiek saistīts ar aktīvo iecirkņa darbu profilaktisko reidu laikā.

 

Šogad iecirkņa teritorijā bijuši jau 37 reidi, to laikā vairākas policijas ekipāžas gan ar mašīnām, gan kājām nereti arī privātajās drēbēs staigā pa pilsētas ielām, parkiem, klubiem, lai kontrolētu sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī novērstu iespējamo noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

 

Būtiski, ka reidi bieži tiek rīkoti arī apkārtējos pagastos - Naukšēnos, Vaidavā, Jeros, Bērzainē un citur, kur izdevies atklāt arī vairākus gadījumus, kad pie TL stūres sēdušies vadītāji alkohola reibumā, daudz strādāts nelegālā alkohola tirdzniecības apkarošanas jomā un pastiprināta uzmanība pievērsta preventīvajam darbam ar pusaudžiem.

 

Ieteikumi, ko izteica iecirkņu inspektori un kurus tagad pārdomāt un atbildes sniegt dots laiks deputātiem - pagastu teritorijās iekārtot telpu, kur pulcēties pagastā dzīvojošiem jauniešiem, lai tie nepulcētos autobusu pieturās vai vienkārši „kā zvirbuļi" netupētu uz trotuāru apmalēm. Slēgt vai citu statusu piešķirt slavenajam grādīgo dzērienu cienītāju iemīļotajam „kultūras piemineklim" Matīšu centrā.

 

Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Herberts Teteris sniedza pārskatu par noziedzības stāvokli novadā un ar skaitļiem „apgāza" izplatīto mītu par noziedzības straujo pieaugumu. Valmieras iecirkņa teritorijā reģistrēto noziegumu skaits deviņos mēnešos ir krities par 240.

 

Arī noziedzīgo nodarījumu atklāšanas procents pēdējo gadu laikā ir pieaudzis un iecirkņa teritorijā sasniedz 42, tātad atklāts tiek gandrīz katrs otrais noziegums, kas Latvijā ir vidējais rādītājs. Kā cēlonis tam tiek minēti vairāki faktori:

 

- Vairākas grupas, kas izdarīja noziedzīgus nodarījumus iecirkņa teritorijā, ir aizturētas un tiesa piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu ( saistībā ar degvielu zādzībām, laupīšanām);

 

- Cilvēki ir izbraukuši uz ārzemēm un ievērojami samazinājies iedzīvotāju skaits;

 

- Iedzīvotāji par viņuprāt nenozīmīgiem noziedzīgiem nodarījumiem policijai neziņo.

 

Vairākos novados aktualizēts jautājums par nepieciešamību veidot pašvaldības policiju, par tās izveides lietderību jautājot padomu arī Valsts policijas pārstāvjiem. Uz šo jautājumu viennozīmīgas atbildes nav.

 

Vienīgais uzstādījums un ieteikums no Valsts policijas - pašvaldības policijas izveide ir lietderīga vienīgi tad, ja šajā jomā strādā cilvēks, kurš ir patiesi ieinteresēts savā darbā, iegulda laiku un enerģiju, kā arī apzinās sadarbības nepieciešamību ar Valsts policiju. Risks, ko sev līdzi „nes" Pašvaldības policija, viennozīmīgi ir „savējo faktors", kas diemžēl bieži, kā to rāda pieredze, traucē mērķtiecīgai un adekvātai veicamo pienākumu izpildei.

 

Burtnieku novada domes priekšsēdētājs Jānis Leitis pateicās policijai par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību un pauda pārliecību, ka tā turpināsies ne mazāk sekmīgi.

 

Ierosinājums no policijas puses - strādāt pie novada saistošo noteikumu izstrādes un atgādinājums iedzīvotājiem- ja rodas nepieciešamība pēc policijas palīdzības, nezvanīt iecirkņa inspektoram, bet uz telefonu 112 vai 02, tādējādi nodrošinot operatīvu palīdzības organizēšanu, iesaistot ekipāžas, kas atrodas iespējami tuvāk notikuma vietai.

Burtnieku novads

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju