Sāk darbu Nekustamo īpašumu nodaļa Burtnieku novadā

Oktobrī aktīvu darbību uzsākusi Burtnieku novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa, par kuras vadītāju ar domes sēdes lēmumu tika apstiprināts deputāts Edvīns Straume. Pirmās darba dienas pagājušas, apzinot steidzamākos uzdevumus un esošo situāciju novadā pēc pagastu apvienošanās.

 

"Viens no svarīgākajiem jautājumiem šobrīd ir apzināt visu īpašumu faktisko stāvokli - kas ar tiem notiek un kādā tehniskajā stāvoklī ir. Mums ir svarīgi noskaidrot, vai tie dod ienākumus novada pašvaldībai. Nenoliedzami, vienmēr būs tādi īpašumi, kuru uzturēšana sagādās zaudējumus budžetam, tomēr pašlaik mērķis ir izveidot pilnīgu uzskaiti par situāciju novadā," paskaidroja E. Straume.

 

Par tikpat aktuālu tēmu nodaļas vadītājs min dzīvojamās platības fonda apzināšanu, kas ļautu objektīvi izvērtēt pašvaldības iespējas palīdzēt tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ zaudējuši vai zaudēs mājas un nonāks uz ielas.

 

Jau ir saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu palīdzēt rast dzīvesvietu, un to izskatīšanu kavē reālās situācijas izvērtējuma trūkums.

 

Nekustamo īpašumu nodaļas pārziņā ir arī ceļu uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumi, administrējot šim nolūkam paredzētās finanšu dotācijas. Lai sakārtotu šo vidi, būtu nepieciešama sabiedrības kā pastāvīgās ceļu lietotājas atsaucība, sniedzot informāciju par kritiskākajiem punktiem novadā.

 

Līdzīgs aicinājums ir arī uzņēmējiem, kuri darbojas pašvaldības īpašumos uz nomas līguma pamata un kuri saskata traucējošus faktorus esošajā sadarbības formā, piedāvājot pārskatīt esošās līgumsaistības un veikt korekcijas.

 

Tāpat plānota sadarbība ar tiem uzņēmējiem, kuri sava biznesa ietvaros varētu pārņemt pašvaldības neapsaimniekotos īpašumus, veicinot novada attīstību kopumā. Tas pats attiecināms uz apbūves zemēm, kas varētu tikt piedāvātas iedzīvotājiem privātmāju celtniecībai.

Burtnieku novads

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju