Laikraksts "Ziemeļlatvija"


INFORMĀCIJU PAR REKLĀMAS IESPĒJĀM PORTĀLĀ
MEKLĒ ŠEIT!

LAIKRAKSTA "ZIEMEĻLATVIJA" REDAKCIJA

Valkas birojs: Rīgas iela 25, Valka, LV-4701

20170330-1222-screenshot-5.jpg

Tālrunis: 64 781 276
Fakss: 64 781 277
E-pasts [email protected]


Smiltenes birojs: Kalna iela 8, Smiltene, LV-4729

20170330-1225-untitled.jpg

(info arī par abonēšanas jautājumiem un reklāmas iespējām)

Tālrunis: 64 720 250
Fakss: 64 707 029
E-pasts: [email protected] 


REDAKCIJAS DARBINIEKI

I-portrets-300.jpg
Ingūna Johansone,
Galvenā redaktore
T. 647 07 047
Mob.t. 28 381 605

[email protected]


oskars-173.jpg
Oskars Morozovs, Portāla redaktors
Mob.t. 26 643 921
[email protected]

ŽURNĀLISTI 

Smiltenes birojā
T. 647 07 028
20180405-1602-screenshot-3.png
Sandra Pētersone
Mob.t. 26 347 077
[email protected]

20180405-1554-screenshot-2.png
Santa Sinka
Mob.t. 28 311 068
[email protected]

Valkas birojā
T. 647 07 048
20180405-1559-screenshot-3.png
Inga Karpova
Mob.t. 29 119 375
[email protected]
 

TEHNISKIE DARBINIEKI
T. 647 81 294
Mob.t. 29 119 375

Vineta Putniņa Korektore
[email protected]

Olita Užane
Datormaketētāja
[email protected]

Anita Kopštāle Biroja administratore Valkā
T. 647 81 276
[email protected]

Inita Kamberkalna Biroja administratore Smiltenē
T. 647 20 250
[email protected]
 
REKLĀMAS NODAĻA

Līga Orleana Reklāmas projektu vadītāja 
T. 647 81 276
Mob.t. 29 166 469

[email protected]


20160225-1321-ezgif-com-gif-maker.gif

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju