Laikraksts "Ziemeļlatvija"


INFORMĀCIJU PAR REKLĀMAS IESPĒJĀM PORTĀLĀ
MEKLĒ ŠEIT!

LAIKRAKSTA "ZIEMEĻLATVIJA" REDAKCIJA

Rīgas iela 25, Valka, LV-4701

20170330-1222-screenshot-5.jpg

Tālrunis: 64 781 276
E-pasts [email protected]

Laikrakstu “Ziemeļlatvija” iespējams abonēt elektroniski abone.lv vai “Latvijas Pastā”

Jautājumos par abonēšanu zvanīt uz tālr. 64 781 276.

Līdzjūtības, sēru paziņojumus, pateicības, apsveikumus, kā arī sludinājumus un reklāmas lūgums iesniegt elektroniski – [email protected]

Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālr. 29 752 579

REDAKCIJAS DARBINIEKI

20210309-1035-i-portrets-300.jpg
Ingūna Johansone,
Galvenā redaktore
Mob.t. 28 381 605
[email protected]


20210309-1036-oskars-173.jpg
Oskars Morozovs, Portāla redaktors
Mob.t. 28 009 594
[email protected]

ŽURNĀLISTI 

Smiltenē
20180405-1602-screenshot-3.png
Sandra Pētersone
Mob.t. 26 347 077
[email protected]

Valkas birojā
T. 647 07 048
20180405-1559-screenshot-3.png
Inga Karpova
Mob.t. 29 119 375
[email protected]
 
20210911-0939-foto-vel.jpg
Ilze Fedotova
Mob.t. 26 386 852

[email protected]

TEHNISKIE DARBINIEKI

Vineta Putniņa Korektore
[email protected]

Olita Užane
Datormaketētāja
[email protected]

Anita Kopštāle Biroja administratore
T. 647 81 276
[email protected]
 
REKLĀMAS NODAĻA

Līga Orleana Reklāmas projektu vadītāja 
T. 647 81 276
Mob.t. 
29 752 579
[email protected]


20160225-1321-ezgif-com-gif-maker.gif

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju