EP deputāti aptur dalībvalstu mēģinājumus mazināt bišu aizsardzību

  • EP deputāti prasa pilnvērtīgus pētījumus par pesticīdu toksisko ietekmi uz bitēm
  • Dalībvalstis noraidījušas Komisijas ierosinājumu stiprināt aizsardzību
  • EP vēlas tiesību aktus, kas labāk aizsargātu bites

Trešdien EP deputāti uzdeva Komisijai izstrādāt jaunus noteikumus bišu aizsardzībai pret pesticīdiem, pēc tam, kad dalībvalstis bloķējušas iepriekšējos mēģinājumu palielināt aizsardzību.

Komisijas ierosināto noteikumu mērķis bija nostiprināt tiesību aktos Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. gada ieteikumus mazināt bitēm toksisko pesticīdu lietošanu. Ieteikumos bija norādīts, kā vajadzētu testēt gan akūto, gan pastāvīgo pesticīdu ietekmi uz bitēm, un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu tirgū atļaut tikai pēc tam, kad tie būtu izgājuši jaunās pārbaudes.

Tomēr lielākā daļa dalībvalstu iebilda pret šiem noteikumiem, liekot Komisijai piekāpties un atstāt spēkā tikai noteikumus, kas paredzēti, lai pasargātu bites no akūtas pesticīdu ietekmes.

Trešdien pieņemtajā rezolūcijā EP deputāti saka, ka “nav pieļaujams, ka dalībvalstis iebilst pret EFSA 2013. gada vadlīniju pilnīgu īstenošanu”. Komisijas regulā vienīgi ieviesti “grozījumi (..) kas attiecas uz akūtu toksiskumu medus bitēm, taču neattiecas ne uz pastāvīgu toksiskumu medus bitēm, ne toksiskumu kamenēm un bitēm vientuļniecēm” un “tikai precizēs testus attiecībā uz akūtu toksiskumu” un nemainītu pašreiz spēkā esošo aizsardzības līmeni.

EP deputāti aicina Komisiju iesniegt jaunu tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties nesenākajos zinātnes atklājumos un tehniskajās iespējās.

Citāts

"Iebilstot pret nepilnīgiem pesticīdu bīstamības novērtēšanas kritērijiem, mēs gribējām uzdot dažus vienkāršus jautājumus: vai mūsu nolūki sargāt vidi ir nopietni? Vai mēs patiešām vēlamies aizsargāt dzīvos organismus? Cik nopietni mēs vēlamies zaļo ekonomiku?" sacīja Vides komitejas priekšsēdētājs Paskāls Kanfans (Renew, FR).

“Balsojuma rezultāti skaidri apliecina, ka liels Eiropas Parlamenta vairākums nevēlas šādus atšķaidītus bišu aizsardzības noteikumus. Mēs tagad aicinām Komisiju pārskatīt tās sagatavoto priekšlikumu un iesniegt tiesību aktus, kas stingri aizliegtu apputeksnētājiem visbīstamākos pesticīdus,” viņš piebilda.

Nākamie soļi

Parlaments bloķēja Komisijas priekšlikumu, pieņemot rezolūciju ar absolūtu deputātu vairākumu — 533 balsīm par, 67 pret un 100 atturoties. Tagad Eiropas Komisijai ir jāiesniedz jauns priekšlikums.

Vispārīga informācija

Saskaņā ar Komisijas teikto, medus bišu populāciju stāvoklis ir bēdīgs un Eiropas savvaļas apputeksnētājkukaiņu, tostarp savvaļas bišu, ziedmušu, tauriņu un naktstauriņu, sastopamība un daudzveidība ir dramatiski samazinājusies.

ES aptuveni 84 % kultūraugu sugu un 78 % savvaļas puķu sugu vismaz daļēji ir atkarīgas no apputeksnēšanas ar dzīvnieku starpniecību. Apputeksnētājkukaiņiem jāpateicas par gandrīz 15 miljardiem EUR no ES ikgadējās lauksaimniecības produkcijas vērtības

Latvijas ziņas

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju