SPKC informē par izmaiņām Valstu saslimstības rādītāju ar Covid-19 saraksta stāšanos spēkā

No 17.augusta stājas spēkā MK noteikumu grozījumi*, kas nosaka, ka Valstu saslimstības rādītāju ar Covid-19 saraksts stājas spēkā ar esošās nedēļas nākamo dienu (sestdienā, plkst.00:00) pēc tā publicēšanas SPKC mājaslapā.

Atgādinām, ka personām, kuras ierodas Latvijā no valstīm, kur kumulatīvais rādītājs** ir virs 16, jāievēro 14 dienu pašizolācija, arī tad, ja šī valsts šķērsota tranzītā, piemēram, būts konkrētās valsts lidostā.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā 30% no apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem ar Covid - 19 ir saistīti ar ieceļotājiem no ārvalstīm un pārējie ir personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar šo personu.

Ņemot vērā epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātus, SPKC speciālisti rekomendē rūpīgi izvērtēt došanos uz ārvalstīm un izvērtēt riskus savai un tuvinieku veselībai, nepakļaujot tos inficēšanās riskam.

SPKC speciālisti atgādina, ka Valstu saslimstības rādītāju ar Covid-19 saraksts pieejams SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0  un tiek aktualizēts katru piektdienu.


*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

**Kopējais  ar COVID – 19 saslimušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju pēdējo 14 dienu laikā


Latvijas ziņas

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju