Izvēlēts Valkas vizuālā tēla attīstībai svarīgs speciālists

Iespējams, Valkas novada dome, izskatot pieteikumus uz amatu, ar vienu šāvienu būs nošāvusi divus zaķus, jo ar martu Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas labiekārtošanas darbu vadītājas – dārznieces daudzveidīgos un plašos darba pienākumus sāks veikt pašvaldības rīkotā konkursa uzvarētāja valcēniete Alita Plūksna, taču konkursa rezultātā pašvaldības redzeslokā nonākusi arī profesionāla ainavu arhitekte, kuras pakalpojumus pašvaldība vajadzības gadījumā plāno izmantot.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka konkursa uzvarētāja A. Plūksna jau aizvadītā gada sezonā Valkā veica dārznieces pienākumus un pilsētas iedzīvotāji viņas darbu vērtēja atzinīgi. Novada domes Personāla daļas vadītāja Līga Metuzāle atzīst, ka šis arī bija viens no noteicošajiem faktoriem kandidātu izvēlē. Proti, uzsākot darbu, A. Plūksnai nevajadzēs laiku, lai apgūtu šī darba specifiku un apjomu, jo tas vairāk vai mazāk jau ir zināms. 

“Konkurss uz šo amatu bija interesants, komisijai izvēle nebija viegla,” atzīst viena no komisijas dalībniecēm L. Metuzāle. Lai izvēlētos vispiemērotāko un profesionālāko kandidātu šim Valkas pilsētai svarīgajam amatam, notika arī konkursa otrā kārta, kurā piedalījās četri šī amata pretendenti. Kopumā konkursa 1. kārtā – darba intervijās attālinātā režīmā – piedalījās sešas amata pretendentes. Savukārt pēc konkursa otrās kārtas, kurā dalībniekiem elektroniski bija jāiesūta uzskates materiāli par jau iepriekš veidotu zaļo zonu plānošanu un labiekārtošanu Valkas pilsētas teritorijā vai arī pašu idejas, kā Valkā jau tuvākajā laikā varētu pilnveidot pilsētas kopējo ainavu, L. Metuzāle atzīst, ka katram no pretendentiem bijis saskatāms savs radošais rokraksts un vērā ņemamas idejas. Taču, ņemot vērā šī amata plašo darba lauku, sākot ar sakoptību un tīrību pilsētā un zaļo zonu plānošanu un labiekārtošanu perspektīvā, kā arī darba pienākumu daudzveidību, tad tomēr konkursa komisija nolēma šajā amatā apstiprināt A. Plūksnu.

L. Metuzāle atklāj, ka starp konkursa pretendentēm bija arī tādas, kurām ir speciāla izglītība teritorijas labiekārtošanas un vides dizaina projektu izstrādes jomā, kas ir svarīgi un aktuāli Valkas pilsētai. Konkursa komisijā, domājot, kā pilsētu perspektīvā veidot vizuāli pievilcīgāku, iedzīvotājiem komfortablāku un atpūtai interesantāku, nolemts turpmāk sadarboties ar vienu no konkursa pretendentēm pilsētas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas projektu izstrādē.

No neoficiāla informācijas avota “Ziemeļlatvijai” izdevās uzzināt – nav izslēgts, ka ar laiku pašvaldībā varētu piepildīties daudzus gadus neīstenotā iecere, ka arī Valkā varētu algot profesionālu ainavu arhitektu.

Jaunā pašvaldības darbiniece A. Plūksna “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka, startējot uz šo amatu, izjutusi lielu konkurenci. Viņa konkursa otrajai kārtai iesniegusi prezentācijas ar savu skatījumu par Stendera ielas dīķa, Putraskalna un Zāģezera teritorijas labiekārtošanu, ka arī par jaunā dvīņu pilsētu centra labiekārtošanu, papildinot to ar jaunām puķu kastēm. 

Rakstot par šo pašvaldības rīkoto konkursu, “Ziemeļlatvijai” nācās uzklausīt cilvēku teikto, ka jaunajam dārzniekam būšot pašam jāaudzē stādi, ko pavasarī stādīt pilsētas puķu dobēs.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai tas atbilst patiesībai. A. Plūksna skaidro, ka viņa, strādājot par dārznieci iepriekšējā sezonā, rudenī no pilsētas apstādījumos esošajiem košumaugiem ievākusi stādāmo materiālo. Tā darījuši arī iepriekšējie darbinieki. Turklāt viņai ir iecere pašai izaudzēt dekoratīvo kāpostu dēstus, lai tos rudenī izstādītu pilsētas teritorijā esošajos apstādījumos. Arvien vairāk pašvaldību savu teritoriju apzaļumošanai izmantojot šo pateicīgo košumaugu, kas acis priecē līdz pat pirmajiem sniegiem, un, ja gaisa temperatūra nesasniedz stipru salu, tie nenosalst. Jaunā dārzniece atzīst, ka, uzsākot darbu, pirmajā laikā būs jāstrādā vairāk nekā astoņas stundas, jo laiku prasīs ikdienas ritma izstrādāšana, lai paspētu paveikt visus ikdienas pienākumus. 

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka šim speciālistam būs plašs darba lauks, kas ietver ne tikai pilsētas teritorijas sakopšanu un apzaļumošanu, bet arī Cimzes un Meža kapu pārraudzību, Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļas strādnieku darba organizēšanu un pārraudzību, zāles pļaušanu un vēl citus pienākumus. Jaunā dārzniece atzīst, ka būs nedaudz jāiespringst, jo aizvadītajā sezonā viņai bija divi palīgi rakšanas, stādīšanas un ravēšanas darbos, bet šajā sezonā – tikai viens. Taču jaunā centra uzkopšanas darbos paredzētas divas štata vietas. Ir jau arī izdomāts, kā notiks apstādījumu un koku laistīšana šajā plašajā teritorijā. Laistīšanas darbos tiks izmantots iegādātais ūdens sūknis un šļūtenes. Ūdens tiks ņemts no netālās Varž­upītes. 

“Ziemeļlatvija” interesējās, kāds liktenis gaidāms pilsētas brīvdabas estrādei. A. Plūksna sola, ka arī estrādes plašā teritorija tiks kopta, vasaras brīvlaikā nodarbinot skolēnus, kuri būs pieteikušies Nodarbinātības valsts aģentūras Skolēnu nodarbinātības programmā. Taču viņa atzīst, ka galvenais uzsvars tiks likts uz jaunā centra estrādi, kur, ja tiks atcelti “Covid-19” ierobežojumi, notiks dažādi pasākumi. 

Savukārt, kas attiecas uz pilsētas teritorijā esošajiem kapiem, A. Plūksna iecerējusi uzsvaru likt uz nesakopto kapu vietu apzināšanu. Īpaši šī problēma ir aktuāla Cimzes kapos

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju