VBTAI rīkos konferenci “Bērna ceļš uz ģimeni”

Ceturtdien, 21. novembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīko konferenci “Bērna ceļš uz ģimeni”. Uz konferenci aicināti sociālo dienestu, bāriņtiesu, atbalsta centru pārstāvji u.c. speciālisti, kuri darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā un gādā par ģimeniskas vides nodrošināšanu visiem bērniem.

Konferencē tiks sniegta informācija par jauniešu fokusgrupas viedokli un pieredzi ārpusģimenes aprūpē, bērnu ar uzvedības traucējumiem dzīves stāstiem ārpusģimenes aprūpes sistēmā un VBTAI uzkrāto pieredzi darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. Tāpat arī konferencē tiks skatīta starpinstitucionālās sadarbības bērnu tiesību aizsardzībā prakse un izaicinājumi, kā arī ārpusģimenes aprūpes Atbalsta centru loma bērnu ceļā uz pastāvīgu ģimeni. 

Konference notiks Grand Hotel Kempinski Riga Aspazijas bulvārī 22, Rīgā.

Sākums plkst. 10:00.

Kaimiņos

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju