Lāčplēša dienas pasākumi Valkas novadā

Pirmdien, 11. novembrī, Latvijā, tostarp arī Valkas novadā, ar dažādiem pasākumiem svinēs Lāčplēša dienu.

Lāčplēša dienā Valka aicina jauniešus no visas Latvijas apmeklēt Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saietu “Varonība aiz ūsām”. “Ziemeļlatvija” jau publicēja pasākuma plānu. Saiets sāksies ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentu izrādēm Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas ēkā, bet dienas nobeigumā – pulksten 20 – pilsētas kultūras namā izrādīs simtgades filmu “Dvēseļu putenis” (ieeja uz seansu – 3 eiro).  

Novada domes kultūras pasākumu organizatore Līga Lāne aicina saieta ietvaros interesentus piedalīties Jauniešu diskusiju klubā. Tas sāksies pulksten 14, ilgs stundu un notiks Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā “Jaunietis”. Diskusijas vadīs vēsturnieks, jauno skolotāju atbalsta persona – kurators pro­grammā “Iespējamā misija”, Raunas vidusskolas direktors, vēstures skolotājs un “Skola 2030” treneris Edgars Plētiens. Diskusija notiks projekta ietvaros. To īstenos biedrība “Atbalsts Valkai” un Valkas jauniešu Multifunkcionālais centrs “Jaunietis” sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu. 

“Valkas pilsēta Latvijas vēstures veidošanas posmā ir saistīta ar Latvijas armijas Ziemeļlatvijas brigādes formējumu. Tas tika izveidots Tērbatā (Igaunijas pilsētā Tartu). Armijas brigādes 2. Cēsu kājnieku pulks Igaunijas armijas sastāvā caur Valku 1919. gadā devās piedalīties tā sauktajās Cēsu kaujās. Tā Latvijas vēsturē bija nozīmīga un varonīga jauno karavīru rīcība. Kāda ir mūsdienu jaunatnes attieksme pret tā laika varoņiem, ko jaunatne 21. gadsimtā uzskata par varoņiem? Par to arī ir šis projekts,” skaidro L. Lāne. 

Novada domes Kultūras un izglītības daļas vadītājs, viens no šī pasākuma rīkotājiem un Latvijas simtgades biroja vēstnieks Valkas novadā Aivars Ikšelis aicina iedzīvotājus apmeklēt saieta pasākumus, jo, kā viņš uzsver, tie ir domāti dažāda gadagājuma iedzīvotājiem. Ja kāds iedomājas, ka to var apmeklēt tikai jauni cilvēki, maldās – pasākumus var apmeklēt visi, kas vēlas.

Lāčplēša dienas pasākumi 
Vijciema pagastā

pulksten 12 pulcēšanās pie Vijciema pamatskolas, gājiens un piemiņas brīdis Vijciema kapos.

Zvārtavas pagastā
pulksten 18 pulcēšanās pie Aumeisteru kapiem, lāpu gājiens un piemiņas brīdis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietās.

Valkā
pulksten 18 sāksies lāpu gājiens no Valkas–Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas uz Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapiem. Gājienu pavadīs Andžeja Grauda bungu skolas audzēkņi;
no pulksten 19 līdz 19.20 – piemiņas brīdis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru Brāļu kapos.

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju