Lauku sētas atbrīvo no lauksaimniecības iepakojuma

SIA “ZAAO” jau vairākus gadus piedāvā lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanu. Lai pievērstu lielāku uzmanību piedāvātajam pakalpojumam un motivētu plēves neaprakt un nededzināt, tiek rīkota akcija “Tīra Sēta – laba sēta”. Ik gadu savāktais otrreizējai pārstrādei derīgais materiālu apjoms pieaug par vairākiem simtiem kubikmetru, šogad sasniedzot 9722 kubikmetrus. Šogad akcijas laikā apkalpoti 702 saimnieki. To vidū izlozētas piecas dāvanu kartes, katra 100 eiro vērtībā. Starp izlozes uzvarētājiem ir arī zemnieku saimniecība “Peņģu ferma” Vijciema pagastā, zemnieku saimniecība “Prauli” Bilskas pagastā un Lija Dorola Blomes pagastā.

Savākto iepakojumu ZAAO sagatavo nodošanai pārstrādes rūpnīcām, kurās ražo granulas jaunu plastmasas izstrādājumu izgatavošanai.
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane atgādina, ka lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma – ruļļu plēves, bedru plēves, BIGBAG maisu, minerālmēslu kannu – savākšanu var pieteikt visu gadu, sazinoties ar ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļu, zvanot uz tālruni 29221847. 

Pārstrādātāju noteikto stingrāku prasību dēļ turpmāk arī iepakojuma savākšanas prasības būs stingrākas – tam jābūt izpurinātam no skābbarības un kūdras atliekām, vizuāli tīram, bet šņores un sieti jānodod iepakoti atsevišķā tarā. 

Par nodotajiem materiāliem ZAAO izsniedz pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par savākto atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti videi draudzīgā veidā.   


Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju