LBAS apbalvo labākās arodorganizācijas un aktīvākos līderus. Starp labākajiem Valkas pašvaldības darbiniece Līga Metuzāle

Jau tradicionāli, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvo labākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kā arī aktīvākos līderus.

Gan arodorganizācijas, gan aktīvākos biedrus apbalvošanai izvirza LBAS dalīborganizācijas, un šogad vienpadsmit LBAS nozaru arodbiedrības ir apbalvošanai izvirzījušas četrpadsmit labākās arodorganizācijas un piecus aktīvākos līderus.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Arodbiedrību darba veiktspēja un izaugsme lielā mērā atklājas tieši ar LBAS nozaru arodbiedrību stiprākajām un veiksmīgākajām arodorganizācijām un līderiem. Saikne starp LBAS, nozares arodbiedrību un arodorganizāciju parāda arodbiedrību patieso spēku Latvijā un arodbiedrību izaugsmes iespējas, lai mums izdotos veiksmīgi kopā veidot sociāli taisnīgāku Latviju.”

Nominācijā “Labākā arodorganizācija 2019” LBAS balvas un atzinības rakstus saņems: 

 • LIZDA Rēzeknes un Viļānu novadu arodorganizācijas Kaunatas vidusskolas pirmorganizācija, priekšsēdētāja Marina Ameļčenkova (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
 • LIZDA Gulbenes novada arodorganizācijas Lejasciema vidusskolas pirmorganizācija, priekšsēdētājs Aldis Doropoļskis (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
 • LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra pirmorganizācija, priekšsēdētāja Ieva Klīve (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība)
 • NMPD Daugavpils arodorganizācija, priekšsēdētāja Agnese Serskiha (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība)
 • Ogres slimnīcas arodorganizācija, priekšsēdētājs Uldis Zītars (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība)
 • LR Saeimas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inta Mūrniece (Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība)
 • Valkas novada pašvaldības arodorganizācija, priekšsēdētāja Līga Metuzāle (Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība)
 • VAS “Elektroniskie sakari”, priekšsēdētāja Katrīna Hohberga (Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība)
 • LAB Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība Latvenergo Austrumu reģiona arodorganizācija, priekšsēdētāja Jūlija Garā (Latvijas arodbiedrība “Enerģija”)
 • LAB Enerģija arodbiedrības patstāvīgā vienība Latvenergo Dienvidu reģiona arodorganizācija, priekšsēdētājs Aivars Āboliņš (Latvijas arodbiedrība “Enerģija”)
 • Valmieras stikla šķiedras arodorganizācija, priekšsēdētāja Agnese Avotiņa (Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība)
 • Arodorganizācija “Ceļi un tilti”, priekšsēdētājs Gunārs Gudreniks (Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrība)
 • AS “Brīvais vilnis” arodorganizācija, priekšsēdētāja Daina Viļļa (Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrība)
 • Sēlijas virsmežniecības arodorganizācija, priekšsēdētājs Pāvels Maculevičs (Latvijas Meža nozares arodbiedrība)

Nominācijā “Aktīvākais līderis” LBAS nozīmes un atzinības rakstus saņems:

 • Dzidra Stivka, AS “Latvijas finieris” (Latvijas Meža nozares arodbiedrība)
 • Alīna Bratceva, AS “Rīgas dzirnavnieks” arodorganizācijas priekšsēdētāja (Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība)
 • Nadežda Imaka, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra arodorganizācijas priekšsēdētāja (Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība)
 • Jevgeņija Maļecka, LIDA padomes locekle (Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība)
 • Marina Gorkina, Daugavpils reģionālās organizācijas priekšsēdētāja (Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība)

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju