Notiks sanāksme par Smiltenes novada zīmola izstrādi un saukļa izvēli

Otrdien, 22.oktobrī, plkst. 11.00 Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3 ikviens interesents ir aicināts uz sanāksmi, kur tiks prezentēts paveiktais Smiltenes novada zīmola (tai skaitā saukļa) izstrādē.

Jau iepriekš esam vēstījuši, ka biedrība “Abulas lauku partnerība” sadarbībā ar Smiltenes novada domi projekta “Place Branding for Rural Development” ietvaros turpina darbu pie Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes, ar mērķi uzlabot novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizēt novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistīt investīcijas un veicināt uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu. Izstrādātā stratēģija pēc projekta realizācijas un uzraudzības laika beigām tiks nodota Smiltenes novada domes administrācijas pārvaldībā.

Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes ietvaros ir paveikti sekojoši darbi: veikta esošā situācijas analīze un novērtējums un apstiprināts Smiltenes novada zīmola stratēģijas pozicionējuma virziens “Aktīva un enerģijas pilna vieta”.

Šobrīd turpinās darbs pie 2.posma –   Zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes pamata koncepta izstrādes, kura ietvaros turpinās saukļa un grafiskās zīmes izstrāde.  Laika periodā no 10.-31.jūlijam tika veikta trīs izstrādāto grafisko zīmju variantu vērtēšana iedzīvotāju balsojumā, kur kopumā tika saņemtas 2279 balsis.  Lielākā daļa –  75 % jeb 1691 balsis tika atdotas par grafisko zīmi “Rudzupuķe”.

Rudzupuķes dizains tika novērtēts pozitīvi, jo turpina esošo novada simboliku, kā arī dizaina un tā krāsainības dēļ. Mazāk tika novērtēta rudzupuķes atbilstība zīmola koncepta nosaukumam “Smiltenē sanāk!”. Jāpiemin, ka aptaujas laikā Smiltenes novada domes administrācija no iedzīvotājiem saņēma daudz arī klātienes jautājumus par saukļa izvēli. Paralēli balsošanai SIA “Triple Bounce” izstrādātie materiāli tika nodoti izvērtēšanai vietas zīmola ekspertam, kurš sniedza savu neatkarīgu vērtējumu un ieteikumus. Tāpat, ņemot vērā plānoto teritoriālo reformu, pašvaldība uzdeva aģentūrai-  veikt papildus esošā Smiltenes novada saukļa “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” analīzi, piedāvāt un izstrādāt jaunu Smiltenes novada saukļa variantu, respektējot novada teritorijas kopumu, pagastu mikroidentitāti, kā arī pilnveidot grafisko zīmi “Rudzupuķe” saskaņā ar izstrādāto jauno novada saukļa variantu.

Plānotajā sanāksmē 22.oktobrī zīmola izstrādātāji prezentēs veikto analīzi un paveikto Smiltenes novada zīmola izstrādē. Ikviens interesents ir aicināts piedalīties, lai klātienē iepazītos ar zīmola izstrādes gaitu un nozīmi, kā arī izteiktu savu viedokli. Pašvaldībai un biedrības “Abulas lauku partnerība” projekta darba grupai pēc prezentācijas ir jāpieņem būtisks lēmums saistītā ar saukļa izvēli un tā lietošanu nākotnē, pozicionējot Smiltenes novadu.
Vairāk par projektu lasīt šeit.

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju