Smiltenē Lāčplēša dienā būs svētbrīdis un gājiens

Arī Smiltenē 11. novembrī atzīmēs Lāčplēša dienu un godinās latviešu brīvības cīnītājus.

Pulksten 18 sāksies svētbrīdis Smiltenes luterāņu baznīcā. Klātesošos uzrunās draudzes mācītājs Reinis Kulbergs, dziedās Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktais koris “LidoJums” (vadītājas – Valda Sedola un Ilze Megne).

Pēc svētbrīža, ap pulksten 18.30, sāksies pulcēšanās Baznīcas laukumā tradicionālajam lāpu gājienam uz Smiltenes pilsētas kapsētu. Līdzi jāņem savas lāpas un sveces. Daugavas ielas un Baznīcas laukuma  posma pārbūves dēļ lāpu gājiena maršruts šoreiz būs pa Pils, Abulas, Daugavas un Stacijas ielu līdz pilsētas kapiem.

Kapsētā pie Latvijas Brīvības cīņās kritušo kareivju pieminekļa notiks piemiņas brīdis. Piedalīsies Valkas pilsētas vīru vokālais ansamblis “Lai skan” (vadītāja - Inese Niklaviča). 

“Aicinām 11. novembrī apmeklēt piemiņas pasākumu un ikgadējo lāpu gājienu, kā arī iedegt svecītes ēku logos, tādējādi godinot cilvēkus, kuri ar savu degsmi, dzimtenes mīlestību un ziedošanos dāvājuši mums brīvu Latviju!” teic Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja.

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju