Smiltenē sāks tīrīt aizaugušo Vidusezeru

Šomēnes Smiltenē ir plānots uzsākt Vidusezera tīrīšanas darbus. Ne viens vien pilsētas iedzīvotājs “Ziemeļlatvijai” teic, ka jau sen to vajadzēja, jo ūdenstilpe ir aizaugusi ar ūdensaugiem un riepām, kas tajā samestas.

Līdz ar to ezers zaudē daļu sava skaistuma, ko tam piešķir izvietojums gleznainajā ieplakā starp Kalnamuižu un Veco parku.

Ierobežos gājēju pārvietošanos

Vidusezera tīrīšana beidzot ir iespējama, pateicoties Smiltenes novada domes piesaistītajam finansējumam starptautiskā projektā.
Pirmie darbi objektā būs ģeosintētisko cauruļu uzstādīšanas vietas sagatavošana, grunts norakšana un pamatnes sagatavošana  šo cauruļu uzstādīšanai.

“Objektā norisināsies tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana, lai nodrošinātu dūņu pārsūknēšanu, atūdeņošanu un novietošanu ģeosintētiskajās caurulēs. Ar dūņām pildītās ģeosintētiskās caurules nodrošinās upes krasta nogāzes nostiprināšanas funkciju. Caurules pēc dūņu izsūknēšanas un atūdeņošanas plānots pārklāt ar zemes klātni, veidojot līdzenu sakoptu krasta pieeju upei,” skaidro Smiltenes novada domes tehnisko projektu vadītājs Andris Jaunpetrovičs.

 Ezera tīrīšanas darbus plānots veikt ar dūņu sūknēšanas tehnoloģiju. Pēc ezera dūņu sūknēšanas paredzēts pazemināt ezera ūdens līmeni, lai varētu nodrošināt darbu zonu esošās hidrobūves pārbūvei. A. Jaunpetrovičs uzsver, ka sūknēšanas tehnoloģija ezera tīrīšanai izvēlēta tālab, lai  pēc iespējas mazāk radītu kaitējumu ezerā esošajām dzīvajām būtnēm. Sūknēšanas procesā tiks veidoti padziļinājumi ezera gultnē, kur patverties zivīm laika posmā, kad tiks pazemināts ūdens līmenis ezerā hidrobūves atjaunošanas laika posmā.

Ezera tīrīšanas laikā  gājēju pārvietošanās Vecā parka teritorijā no Pils ielas līdz viesnīcai “Brūzis” tiks ierobežota, jo tur pārvietosies smagā tehnika. Turklāt jārēķinās, ka vēlāk tiks pārbūvēts arī gājēju celiņš Vidusezera krastā.

Par Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūvi un ezera tīrīšanu Smiltenes novada dome noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA “8. CBR”. Būvdarbu uzraudzību veiks SIA “RS Būvnieks”.

Pārbūves darbu īstenošana plānota līdz 2020. gada vasarai.

Dāvana pilsētai simtgadē

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis jau iepriekš uzsvēris, ka  ar šo darbu uzsākšanu pašvaldība pietuvojas Vecā parka pārbūves noslēguma posmam, lai tos pabeigtu  līdz nākamgad svinamajai Smiltenes pilsētas 100 gadu jubilejai.

Vidusezera tīrīšanas darbi tiks veikti projektā “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (“Life  Adaptate”), informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille.

Viņa norāda, ka projektā iesaistītās pašvaldības īstenos savus pilotprojektus, lai sakārtotu un pilnveidotu dažādus infrastruktūras objektus, kas veicinās pielāgošanos klimata pārmaiņām. Smiltenē paredzēts atjaunot Vidusezera slūžas, tās aprīkojot ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī notiksVidusezera tīrīšana un padziļināšana (sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana).

Projektā ir iesaistīti 11 partneri no visas Eiropas. Kopējās projekta izmaksas ir 3 214 997 eiro. Smiltenes novada pašvaldības projekta tiešās izmaksas ir 291 461 eiro, no kuriem programmas finansējums ir 185 234 eiro.

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju