Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļai – jauns vadītājs

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja pienākumus no 1. novembra pilda Ingars Veismanis, kurš līdz tam bija Saimnieciskās darbības nodaļas Energoapgādes projektu vadītājs.

“Nodaļas vadītāja galvenie pienākumi un ikdienas uzdevumi ir vadīt un plānot Saimnieciskās darbības nodaļas darbu, kas Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā organizē un atbild par ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanu; pašvaldības administrācijas ēku uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma ikdienas uzturēšanu; parku, mežu, publisko ūdenstilpju, skvēru, rotaļu laukumu un zaļo zonu uzturēšanu, atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles pārraudzību; pretplūdu pasākumu uzraudzību; kapsētu uzturēšanu, kā arī būvniecības procesu vispārējo lietu koordināciju, teritorijas labiekārtošanu un citas saimnieciska rakstura darbības atbilstoši saimnieciskās darbības nodaļas nolikumam,” laikrakstam stāsta Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka Ilze Sausā, kura līdz šim bija Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja,  2. septembrī sāka pildīt Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieces pienākumus.

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju