Smiltenes novadā uzlabo meliorācijas sistēmas

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 2. kārta”.

Projektā ir atjaunotas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas lauksaimniecības un meža zemēs 7,737 kilometru garumā Grundzāles pagastā, informē Sarmīte Daudziete, Smiltenes novada domes  Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 203 840,09 eiro, no kuriem 167 820,60 eiro ir  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  līdzfinansējums un 36 019,49 eiro – Smiltenes novada domes līdzfinansējums.

Projektu “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, 1. kārta”  pašvaldība īstenoja Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. Ir izstrādāts projekts par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infratruktūras uzlabošanu Launkalnes un Bilskas pagastos.

Novados

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju