IZSLUDINĀTA LEADER PROJEKTU KONKURSA 4.KĀRTA

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‒2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks ‒ 2019. gada 4. marts – 2019. gada 4. aprīlis.


Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 372 802,39 EUR


Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.1.Vides sakārtošana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR

Rīcība 2.2.Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 150 000 EUR

Rīcība 2.3.Kultūras un tradīciju kopšana – paredzētais finansējums – 53 286,66  EUR


Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājaslapā www.zgauja.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv


Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).  


Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis: 29219477, 29163859, e-pasts: [email protected]


Reklāmraksti

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju