Kamēr Latvijā politiķi skalda matus, Igaunijā tukšas pudeles iet uz izķeršanu 14

Viena pilsēta divās valstīs – tā tiek raksturota Valka Latvijā un Valga Igaunijā. Taču viena no šajās pilsētās atšķirīgajām lietām ir dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, par ko Igaunijas pilsētā Valgā dzīvojošā latviete Ērika Tannenberga sašutusi pārmet Latvijas politiķiem. “Riebjas, ka no tāda sīkuma iztaisa tik lielu ažiotāžu un nevar atrisināt vienkāršu lietu. Kas tur tik daudz ko runāt? Atnāc uz Igauniju, paskaties un dari,” spriež Ē.Tannenberga.

Proti, Igaunijā pudeļu depozīta sistēma ieviesta jau 2005. gadā, no 2016. gada tā darbojas Lietuvā, savukārt Latvijas valdība neizlēmīgi mīņājas uz vietas jau vairākus gadus, ņemot vērā sabiedrības vēlmes, proti, tīmekļa vietnē “ManaBalss.lv” pērn tika savākti vairāk nekā 11 tūkstoši iedzīvotāju parakstu, atbalstot iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojuma nodošanu arī Latvijā.

Uz kaimiņvalsti brauc ar lieliem maisiem

Lai Latvijā ieviestu depozīta sistēmu dzērienu iepakojumam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2017. gada nogalē sagatavoja likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā” un šogad aprīlī iesniedza Valsts kancelejā. 4. oktobrī likumprojektu izskatīja vēl 12. Saeimas deputāti, ar 65 balsīm “par” nolemjot to nodot Saeimas Budžeta un finanšu komisijai un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

Likumprojekts paredz arī Latvijā esošajai dalītajai atkritumu sistēmai papildus ieviest obligātu depozīta sistēmu atkārtoti un vienreizlietojamam dzērienu iepakojumam. Tas nozīmē, ka, iegādājoties dzērienu, pircējs samaksās papildu maksu – depozītu, kas viņam tiks atmaksāts, izlietoto iepakojumu atdodot tirgotājam.

“Igaunijā tā ir gadu gadiem, un Valgā zemē neredz nevienu pudeli. Pēc jebkura pasākuma visas tiek mudīgi nolasītas,” novērojusi Valgas iedzīvotāja Ē.Tannenberga.

Automātos var nodot tukšās plastmasas un arī stikla pudeles (izņemot vīna un degvīna) un skārda bundžas, par katru pudeli vai bundžu pretī saņemot 10 centu. Automāts saskaita pudeles un izsniedz čeku, ko var “atprečot” veikalā.

Igaunijas pudeļu depozīta automātos iespējams nodot tikai šajā valstī reģistrētas pudeles ar speciālu marķējumu, bet dzēriena iepakojumu, kas nācis no Latvijas, automāti uztver kā parastus atkritumus. Taču lietpratēji  pudeles ar vajadzīgo marķējumu atrod arī Latvijā. Ē.Tannenberga sastapusi Valgā kādu vīrieti, kurš regulāri ar vilcienu brauc no Valmieras uz Valgu, nodošanai atved četrus lielus maisus ar tukšajām pudelēm un labi nopelna. Līdzīgu piemēru zina stāstīt valcēniete Inga. Viņas radiniecei kādā Latvijas pilsētā pieder sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, radiniece sakrāj tukšās pudeles, un, nododot tās Valgā, lūdzu, – rokā bijuši 37 eiro.

“Tā ir ļoti liela motivācija šķirot atkritumus. Mūs  Latvijā atkritumu apsaimniekotājs tikai mudina – šķirojiet, bet nekādas atlaides nedod. Tāpēc arī mūsu cilvēkiem nav motivācijas to darīt,” spriež Inga.

Igaunija rosina iet roku rokā

Valgas pagasta pašvaldības vides speciāliste Anni Tētsmanna (Anni Teetsmann) skaidro, ka Igaunijā iepakojuma depozīta sistēma darbojas pēc diviem principiem. Pirmais princips ir “maksā piesārņotājs“ jeb atkritumu radītājs (piesārņotājs) sedz ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos izdevumus. Otrs ir ražotāja atbildības princips. Ražotāji atbild par savu produktu visā tā aprites ciklā, sākot no izgatavošanas līdz brīdim, kad tas kļūst par atkritumu. Ražotāji arī sedz apsaimniekošanas izdevumus atkritumiem, kas veidojušies no viņu produkta.

Igaunijā depozīta dzērienu iepakojuma savākšanas sistēma ieviesta 2005. gadā un sabiedrībā labi pieņemta, norāda A.Tētsmanna. Ar depozīta iepakojumu savākšanu un pārstrādes organizēšanu Igaunijā nodarbojas privātuzņēmums “Eesti Pandipakend  OÜ”. 

A.Tētsmanna uzskata, ka arī degvīna un vīna pudelēm jābūt iekļautām depozīta sistēmā, bet diemžēl pašlaik šādu iespēju nav. Šīs pudeles var aiznest un bez maksas iemest zaļajos stikla iepakojuma konteineros.

“Ņemot vērā pēdējos gados novēroto pierobežas tirdzniecības apjomu un ar to saistītās problēmas, Igaunijas Vides ministrija ir paziņojusi, ka Igaunijai ir plāns izstrādāt vienotu Igaunijas un Latvijas iepakojuma depozīta sistēmu, kas nozīmētu, ka Latvijā nopirkto dzērienu taru var atdot Igaunijā, un otrādi. Es ticu, ka šī sistēma ir vajadzīga un tai būs pozitīva ietekme uz mūsu pašvaldību labiekārtojumu,” piebilst A.Tētsmanna. 

Ir saprotama Igaunijas interese veidot vienotu depozīta sistēmu, jo daļa Latvijā pirkto pudeļu nonāk Igaunijas pudeļu nodošanas automātos, kas rada zaudējumus Igaunijas depozīta sistēmas uzturētājiem, jo tiek izmaksāta nauda, kas, pērkot dzērienu, nav bijusi iemaksāta depozītā. 

Latvijā jāgaida aptuveni gads

Likumprojekts “Grozījumi iepakojuma likumā” paredz, ka Latvijā dzērienu iepakojuma depozīta sistēma tiks ieviesta no 2020. gada.

Plānots, ka valstī darbosies vienota dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, ko realizēs tās operators. Par atlīdzību varēs nodot PET (plastmasas) un stikla pudeles, kā arī skārda bundžas. Paredzēts, ka depozīta maksa būs 10 centu par vienu dzēriena iepakojuma vienību, ko patērētājs saņems atpakaļ, nododot iepakojumu. Pie depozīta sistēmā ietilpstošo dzērienu iepakojuma vienības cenas tiks pieskaitīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa. Attiecīgi patērētājam veidosies sadārdzinājums par 1,2 līdz trīs centiem par iepakojuma vienību atkarībā no iepakojuma veida. Depozīta sistēma arī dod iespēju savākt daudz tīrākas izejvielas, nekā tas notiek atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, un tas ir izdevīgi gan dzērienu ražotājiem, gan izlietotā iepakojuma  pārstrādātājiem, skaidro VARAM. Igaunijas pieredze rāda, ka atpakaļ tiek nodoti līdz 90 procentiem no izlietotā depozīta dzērienu iepakojuma.

Vienīgā ministrija, kas konceptuāli nav saskaņojusi depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā, ir Zemkopības ministrija. VARAM norāda, ka Zemkopības ministrijas un nozares asociāciju galveni argumenti pret depozīta sistēmu valstī ir augstās tās izveides un darbības izmaksas. Proti, sistēmas izveidei sākotnējām investīcijām nepieciešami aptuveni 24–27 miljoni eiro, kas jāsedz dzērienu ražotājiem un tirgotajiem.

Likumprojekts arī paredz pienākumu pārdevējam pieņemt atpakaļ izlietoto depozīta iepakojumu savā tirdzniecības vietā vai nodrošināt to pieņemšanu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietās. Depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta var būt cita tirdzniecības vieta, šķiroto atkritumu savākšanas laukums vai iepakojuma pieņemšanas punkts. Tirgotāji varēs izvēlēties depozīta iepakojuma pieņemšanas veidu (manuāli vai ar automātiem).

Jāņem vērā arī tas, ka Igaunijā un Lietuvā lielāka daļa depozīta iepakojuma tiek pieņemta automātos, bet Latvijā paredzēts veidot jauktu sistēmu (manuāli un automātos), kas var samazināt kopējās izmaksas. Veidojot depozīta sistēmu, ir svarīgi arī maksimāli izmantot esošo infrastruktūru – atkritumu šķirošanas laukumus pašvaldībās. Depozīta sistēma papildinās dalītās atkritumu vākšanas sistēmu, kurā dalīti tiek vākti papīra, stikla, metāla un plastmasas izejmateriālu sadzīves atkritumi. 

Oponenti vēl nedomā padoties

Zemkopības ministrija gan norāda, ka nav vienīgā, kas iebilst pret VARAM izstrādātajiem grozījumiem Iepakojuma likumā. Šogad aprīlī tika sasaukta Pārtikas nozares padomes sēde, lai uzklausītu valsts iestāžu, lielāko pārtikas ražotāju un lauksaimnieku apvienojošo organizāciju, pārtikas tirgotāju, atkritumu apsaimniekotāju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un citu ekspertu viedokli par ieceri ieviest dzērienu iepakojuma depozīta sistēmu Latvijā. Diskutējot par šīs sistēmas nepieciešamību un ieviešanas lietderīgumu, vairums diskusijas dalībnieku nonākuši pie vienota viedokļa, ka piedāvātais modelis ir sasteigts un nepietiekami izspriests, nav novērtēta tā ietekme uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, uzņēmējdarbības vidi un inflāciju, kā arī nav sniegts ekonomiskais pamatojums šādas otras paralēlas sistēmas ieviešanai. Tāpat secināts, ka piedāvātā sistēma ir nesamērīgi dārga un ieguvumi no tās nav samērojami ar pārtikas ražotāju, tirgotāju un patērētāju izdevumiem. 

“Pastāv liela neskaidrība, kā praktiski šī sistēma darbosies, kā notiks depozīta maksas atgūšana mazajos lauku veikalos, kam būs jāsedz visas izmaksas saistībā ar depozīta sistēmas izveidi un uzturēšanu un tamlīdzīgi. Iespējams, ka tieši patērētāji būs tie, kuri samaksās par visu – gan par jau esošās dalītās atkritumu savākšanas sistēmas sadārdzinājumu, gan par plānoto jauno paralēlo depozīta sistēmu,” norāda Dagnija Muceniece, Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.


Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

20181012-1045-latvijas-vides-aizsardziba

Komentāri 14

Someone 1

Atkal sākas! Cik dārgi izmaksās utt., šie cilvēki (zemkopības ministrija) piesedz pašreizējos super neefektīvos pārstrādājamo atkritumu uzņēmumus. Iedomājieties Igaunijai pārgāja uz depozītu sistēmu 14 gadus atpakaļ, kad tehnoloģijas bija daudz dārgākas, bet neliekas ka tādēļ viņi ir kļuvuši nabagāki par latviešiem. Kad pa IgaunijAS dažādiem ceļiem nobraucu ar riteni 600 km un redzēju tikai 2 pet pudeles, man kļuva skaidrs, ka VIENĪGAIS VEIDS KĀ CEĻA MALAS, KRŪMUS, ŪDENSTILPNES UTT. ATBRĪVOT NO PĀRSTRĀDĀJAMIEM ATKRITUMIEM IR DEPOZĪT SISTĒMA. Un ja vajag es varu arī piemaksāt tos 2 centus par vienību, ja tas tomēr nodrošina atkritumu efektīvu savākšanu. Šis ir labākais piemērs, kāpēc Latvija atpaliek no Igaunijas, jo dīvainas saites valda Latvijā daudz vairāk starp valsts iestādēm un privātiem uzņēmumiem. Netiek pieņemti lēmumi, kas būtu izdevīgi Latvijas tautai, bet tiek atbalstīti daži uzņēmumi.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 12:20

s3al

Kā vienmēr. Mūsu pirdoņiem galvenais pēc iespējas vairāk naudas pakaļā sev ieraut, nevis izdarīt to, kas tiešām labumu dos visiem. Mums jau līdz Igaunijai kā līdz Ķīnai. Ko nu mēs kā viņi... Par vienoto depozīta sistēmu no EST puses vispār labais. Jāsaka gan! Kā musu puses atbildīgajiem nav vispār kauns savos krēslos sēdēt!

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 17:51

bezugunsnavdumu

Salašņas un kpv elohtorāts jau berzē rokas, kā varēs lasīt pudeles, citu jau neprot.

Tie cilveki kuri Igainijā nodod Latvijas taru nevis pelna bet apzog Igainuju, tas ir krāpniecība, es personīgi vairkārt redzot LV numurus no kura tiek ņemti maisi depozīta būdas virzienā ziņoju par šo faktu policijai.
Ja kpv biznesmenis nespēs pierādīt ka pudeles reali pirktas tas ir pants par krāpniecību. Jau daudzi saņēma administratīvo sodu, bet Latvijā depozīta nebūs nekas.

Zemkppības ministrija vienīgā domā par tautu, ka tai nevajag +10 centi. aiz motivācijas, ka kpv ļumpēnis taru nodos nevis izmetīs grāvi.
Kārtīgs cilvēks to izmetīs miskastē rī bez depizūta.

Tātad depozītu nevajag.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 18:58

duksis4x4

Nav tik traki ar tām PET pudelēm, jo tas ir biznes un tā sasmalcinātā masa tiek otreizēji izmantota ļoti pat plaši. Gari neizplūdīšu, bet lielos big maisos tā masa tiek eksportēta un to dara visa Eiropa, tikai pie mums nez kāpēc tam nav pilnas gaitas. Gan jau kāds uzņēmējs šobrīd arī pie mums jau nodarbojas ar šo biznesu un nez vai Valka īsti lielāko postu nodara. Iespējams, ka tas pat šobrīd kādam ir izdevīgi, ka nav depozīts jāmaksā, jo tiklīdz būs jāmaksā, tā veikalā katram dzērienam tiks pielikta attiecīga summa un arī tam, kurš pēc atgriešanas sasmalcinātos materiālu gribēs iegūt sev, būs spiests maksāt, jo šī katra pudele tad maksās jau piem. 10 centus.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 19:26

s3al

bezugunsnavdumu. Cik saprotu tu no Valkas. Tad pabraukā pa valkas apkārtējiem mežiem un paskaties kādu cūkkūti taisa Tavi GODĪGIE cilvēki, kuri taru met konteinerā. Tu gadienā neesi kautkādā saskaņas partijā vai vienotībā, ja tev tik ļoti sāp??? Tev sāp par KPV??? Cūkkūts Valkas apkārtnes mežos radās PIRMS viņiem. Ganjau pats esi no tiem sūdu metējien, tādeļ Tev tik ļoti sāp. Tagad nevarēsi. Pajoli biznesmeni, kurš savu biznesu itkā Igaunijā sabīdijis. Paskaties kas tur notiek. Nedzīvoju Valkā, bet man tuvākais EST autoceļš ap 500m. tā ka ļoti labi zinu, kas ar atkritumiem ceļmalās pie est. Mežos vispār viniem tīrs!!!

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 19:33

s3al

bezugunsnavdumu. Cik saprotu tu no Valkas. Tad pabraukā pa valkas apkārtējiem mežiem un paskaties kādu cūkkūti taisa Tavi GODĪGIE cilvēki, kuri taru met konteinerā. Tu gadienā neesi kautkādā saskaņas partijā vai vienotībā, ja tev tik ļoti sāp??? Tev sāp par KPV??? Cūkkūts Valkas apkārtnes mežos radās PIRMS viņiem. Ganjau pats esi no tiem sūdu metējien, tādeļ Tev tik ļoti sāp. Tagad nevarēsi. Pajoli biznesmeni, kurš savu biznesu itkā Igaunijā sabīdijis. Paskaties kas tur notiek. Nedzīvoju Valkā, bet man tuvākais EST autoceļš ap 500m. tā ka ļoti labi zinu, kas ar atkritumiem ceļmalās pie est. Mežos vispār viniem tīrs!!!

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 19:33

bezugunsnavdumu

Visu PET jau vāc Jelgavas firmas, atu doma no kurienes pretestība un kāpēc nekad nebūs depozīta. Tu esi izcils kpv idiots.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 21:37

bezugunsnavdumu

Igauņi kopumā tirīgā tauta, ar krieviem nesagāja masveidā, jaunatne krieviski nezin it nemaz. Nevis mums vairumā zin, un ģimenes kuras laimējās neiepazīt okupantu valodu, nākās izbraukt. Sāc no sevis, ja apprec okupantu, tad saglabāt tīro mežu depizīts tev neļaus.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 21:41

s3al

Duksi! Valmieras apkārtnē meži tīrāki, nekā Valkas... Jā, tieši ceļa tuvumā kaudzēm izmesti atkritumi... Bet MĒS nevaram!

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 19:37

duksis4x4

Es labprāt pie nekustamā īpašuma nodokļa piemaksātu kādu eiro, lai pašvaldība varētu segt atkritumu laukuma izmaksas to trūkumcietēju dēļ, kuri ar lepniem autombīļiem ved uz mežu tos maisus. Kaut gan, te nebūs pie vainas atkritumu konteineru trūkums, bet gan slinkums to maisu no rīta līdz konteinerim tos desmitus soļus aiznest, kādam tas laika trūkuma dēļ, citam tur smaka par traku, vēl kādam nepatīk, ka suņi, kaķi vai bomži tos šķiro.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 19:59

bezugunsnavdumu

Cūkkūuti taisa kpv ļumpēni, gan mežos, gan komentāros. Es nelasīšu murgu, ja nespēsi iekļaut to VIENĀ teikumā. Es saprotu ja regulāri lietot alko, tas nav iespējams. Vari jau lasīt maisā, veselā bagātība tev, jo tikai kpv muļķi mežā ved dziru, itkā ogu tur maz.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 21:36

bezugunsnavdumu

Es arī Igaunijā nenododu, 10 centi nav nauda lai iet telpā ar bomžiem un kpv biznesmeniem. un tas ka Igaunijā nodod tieši 90% apzimē ka 10 ir vidusslānis, kurš izmet pa taisno miskastē.

Lai arī ūtainiem varu uzdāvināt maisu, tur aptuveni 3-5 eur, kuru nodot slinkums, bet kpv biznesmeniem vesala bagātība, sanaks šņabim un kotletei.

pirms 2 gadiem, 2018.10.12 21:43

bezugunsnavdumu

Ja esi kpv cūka, tev nelīdzēs nekas. Es to lieliski redzu Igaunijā, kad ražotnē par 3 reizes nemazgātām rokam saņemsi -10% no algas, mazgāšanas procesu filmē kamera, dienā savācās pāris kpv pārstāvji, kuriem netraucē arī šīs drauds.

Es nesaprotu kāpēc kārtīgiem būs jāparmaksā lai kpv cūkas nemeslotu. Labāk rīkot biežāk lielās talkas, lai kpv ļumpēni par bezmaksas pīradziņu un ugusnkura uzcepto desiņu savāc savu drazu.

pirms 2 gadiem, 2018.10.13 08:02

s3al

Var redzēt ka esi saskaņas vai vienotības cūka. Padomju idiot- aizej un nokaunies. Tādi kārtīgie un godīgie pilna Latvija. Labāk sūdos līdz ausīm, vai piemaksāt, lai aiz tevis savāc, nekā pretī kaut centus saņemt. Mūsu varoņi!

pirms 2 gadiem, 2018.10.16 20:31

Saimnieko gudri

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju