Vidzemes Augstskolā būs iespēja iegūt bakalaura grādu “Mehatronikā”

Studiju programmu licencēšanas komisija 2017. gada 25. septembrī atbalstīja Vidzemes Augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas “Mehatronikā” licencēšanu.

 

Studiju programmā tiks ietverts mūsdienu darba tirgū pieprasītu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums – mehatronisko iekārtu projektēšana, uzbūve un ekspluatācija, elektrotehnisko, elektrisko un automātisko elementu pielietošana, datortehnikas pielietošana mehatroniskās sistēmās, programmējamo loģisko kontrolleru pielietošana un programmēšana, svešvalodas, u.c.

 

“Licences iegūšana bija tikai finiša taisne vairāku gadu intensīvam darbam, ko Vidzemes Augstskolas komanda īstenoja sadarbībā ar saviem partneriem, starp kuriem noteikti jānosauc kā uzņēmēji, tā arī Valmieras tehnikums. Tieši sarunās ar uzņēmējiem un, izpētot darba tirgu, nācām pie slēdziena, ka šāda studiju programma ir nepieciešama. Tas ir būtisks ieguldījums dažādu nozaru ilgtermiņa attīstībai Vidzemē,” komentē augstskolas rektors Gatis Krūmiņš.

 

Programmā tiks likts uzsvars uz lietišķo zināšanu apguvi ar praktisko nodarbību, mācību praksi un kvalifikācijas darbu starpniecību.

 

Studiju ilgums būs 4 gadi un kopējais kredītpunktu apjoms – 160.

 

Pēc studiju apgūšanas, absolvents iegūs mehatronikas inženiera profesionālo kvalifikāciju.

 

Vidzemes Augstskolā jau vairākus gadus veiksmīgi tiek īstenota koledžas studiju programma “Mehatronika”, kuru speciālisti ir augstu atzīti ne vien Valmierā un Vidzemes reģionā, bet visā Latvijā.

Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju