Profesionālās kvalifikācijas eksāmens

Pirms pusotra gada vairākumam no viņiem šķita: profesionālās kvalifikācijas eksāmens - ai, tas jau kaut kas tik tāls, ka nav pat vērts par to īpaši domāt! Taču šodien šis brīdis ir klāt! Jaunieši mazliet satraukušies, tomēr ar sev dotajiem uzdevumiem lieliski tiek galā... 

Kāds pirms stāšanās eksaminācijas komisijas priekšā vēl šķirsta mācību grāmatas un pierakstus... Daži cenšas mazināt bailes, viens otru izklaidējot ar smieklīgiem stāstiem... 

Saskaņā ar jaunākajiem noteikumiem - lai vērtējums būtu maksimāli objektīvs, pedagogi, kas jauniešus mācījuši, eksaminēšanā piedalīties nevar. Taču pirms iešanas auditorijā, kā arī - domās un sirdī viņi visi ir kopā ar audzēkņiem, kas šo pusotru gadu laikā kļuvuši par savējiem...

Turam īkšķus - šodien Jauniešu garantijas programmas veterinārārstu asistentu, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu, kā arī neklātienes kursa veterinārārsta asistentu lielā diena! 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmo jaunieši parasti nokārto pirms došanās profesionālās kvalifikācijas praksē, otro – visbiežāk dienu pirms izlaiduma. Jauniešu garantijas programmas audzēkņiem mācības ir ļoti intensīvas, jo viņiem pusotra gada laikā jāapgūst tas pats, ko audzēkņi ar pamata izglītību mācās četrus gadus. 

“Nākamajiem celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķiem eksāmena praktiskajā daļā jāizpilda uzdevums atslēdzniecībā, kur parasti pēc dotā rasējuma noteiktā laikā jāizgatavo kāda detaļa,” stāsta Smiltenes tehnikuma celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu bāzes vadītājs, skolotājs Zigurds Purmalis. “Darbam jābūt tehnoloģiski pareizam, kvalitatīvam, atbilstoša izmēra utt. 

Vēl nākamajiem “ceļiniekiem” profesionālās kvalifikācijas eksāmenā jāveic arī tehniskās apkopes darbs kādai no celtniecības vai ceļu būves mašīnām.”

Skolotājs Purmalis no sirds priecājas par to, ka uzņēmēji profesionālās kvalifikācijas prakses laikā ļoti slavējuši tehnikuma jauniešus un vairākus aicinājuši pēc skolas beigšanas pie sevis darbā. “To, ka tie nav tikai tukši vārdi, apliecina arī labais profesionālās kvalifikācijas prakses novērtējums. Vairāki audzēkņi tajā saņēmuši 10 balles, bet zemākais bijis – sešas balles.”

Arī nākamie veterinārārsta asistenti eksāmenu teorētisko daļu jau nokārtojuši pirms došanās profesionālās kvalifikācijas praksē. “Tas ir centralizētais eksāmens, kur viss notiek datorizēti,” stāsta Latvijas Veterinārārstu biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Viduža. “Savukārt eksāmena praktiskajā daļā audzēkņiem jāprot diagnosticēt biežāk sastopamās slimības, atlasīt biļetē prasītos medicīnas instrumentus, izmeklēt pacientu un jāzina dzīvnieku fizioloģisko rādītāju normas. Eksāmenu rezultāti vēl nav zināmi. Daudziem šodien lielākais šķērslis un pārbaudījums bija satraukums.”


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju