Smiltenes tehnikums iesaistījies jaunā projektā

Smiltenes tehnikums iesaistījies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projekta mērķis – palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā, vienlaikus sniedzot atbalstu uzņēmumiem, kas pieņem praksē profesionāli izglītojošo skolu audzēkņus.

Līdz šim Smiltenes tehnikums izmantojis projekta atbalstu mācību un profesionālās kvalifikācijas praksēs. “Minēto piedāvājumu pieņēmuši trīsdesmit skolas audzēkņi,” informē  Smiltenes tehnikuma direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Pēteris Logins. Viņš prognozē, ka nākotnē projekta dalībnieku skaits varētu būt lielāks. “Daudzi nākamie veterinārārsta asistenti janvārī atgriezīsies no profesionālās kvalifikācijas prakses ārzemēs. Vairāki jau tagad izrādījuši interesi par skolas sadarbības partneriem Latvijā.”

Audzēkņu profesionālās kvalifikācijas prakse ilgst sešus mēnešus.

“Skolai uzticamākie sadarbības partneri, kas labprāt ņem pie sevis praksē Smiltenes tehnikuma audzēkņus un ar kuriem skola minētā projekta ietvaros sadarbojas ir: A/S “Ceļu pārvalde”, SPA viesnīca “Ezeri”, SIA “Gāles”, viesnīca “Jolanta”, SIA “A.S.I.M.” Vecgulbenes muiža, SIA “Vecpiebalgas kompānija”, Kantes krogs, kafejnīca “Ūdensroze”, z/s “Krūmiņi” un SIA “Alta S” un veterinārārste Rita Gabrusāne,” stāsta Pēteris Logins.

Darba devējiem dalība projektā ir iespēja piesaistīt saviem uzņēmumiem apmācītu darbinieku, saņemot par to līdz 120 eiro (par katru praktikantu) lielu kompensāciju. No projekta līdzekļiem tiek segtas arī jauniešu apdrošināšanas izmaksas, medicīniskie izdevumi un nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi. Uzņēmumi, piesaistot prakses laikā profesionāli izglītojošo skolu audzēkņus, bieži labākos praktikantus pēc skolas beigšanas aicina darbā, jo jaunieši jau ir apmācīti tieši tā, kā nepieciešams uzņēmumam. Atbilstoši tā tehnoloģiskajiem procesiem un kvalitātes prasībām.

Darba devējam vairs nav jātērē laiks un resursi, meklējot, atlasot un apmācot jaunus darbiniekus. 

Audzēkņiem par projekta līdzekļiem daļēji kompensē izdevumus par transportu vai naktsmītni. Jauniešiem lielākais ieguvums no dalības projektā - viņi jau skolas laikā var apgūt praktiskās iemaņas, darba pieredzi savā izvēlētajā specialitātē un līdz ar to pēc tehnikuma beigšanas mērķtiecīgāk startēt darba tirgū un veidot savu karjeru. Profesionālās kvalifikācijas prakses laikā praktikanti ir ieguvuši padziļinātas zināšanas un praktiskās prasmes, sagatavoti reāliem darba apstākļiem, kas svarīgi gan mācību pabeigšanā, gan pēc tam – darba karjeras uzsākšanā. 

“Līdz šim lielākais bremzējošais faktors, kāpēc uzņēmēji pārāk nesteidzās izmantot minētās iespējas – daudzās formalitātes,” atzīst Pēteris Logins. “Tagad to lielākā daļa jākārto skolai. Protams, priecājamies par to, ka audzēkņiem ir prakses vietas. Vienīgi samaksa, ko skola saņem par līdzdalību jauniešu profesionālās prakses vadīšanā (20 eiro par praktikantu), nav adekvāta ieguldītajam darbam. Ļoti gribas cerēt, ka šis jautājums tiks risināts.” 

Projektu Latvijā koordinē Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK).


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju