SMILTENES TEHNIKUMS: Ja vēlies kļūt par “ceļinieku”…

Būt “ceļiniekam” – tā ir misija. Ceļu būvēt, vēl jo vairāk – strādāt ar jauno un dārgo  tehniku nevar cilvēks bez atbilstošas izglītības. Ja esi sapratis, ka šī profesija varētu būt tavējā, nāc uz Smiltenes tehnikumu un pēc pusotra gada diploms būs kabatā! “Ceļinieku” profesijas prestižs atkal audzis un darba tirgū ir ļoti liels pieprasījums pēc zinošiem celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķiem. 

Ne velti šajā profesijā pastāv dinastijas, kurās no paaudzes paaudzē nodota mīlestība uz savu Latviju un vēlme, lai tās ceļi būtu skaisti un sakārtoti. Strauji attīstoties modernajām tehnoloģijām, “ceļinieka” tēls mainījies un augušas arī prasības šīs profesijas pārstāvjiem.

Minētais Jauniešu garantijas programmas piedāvājums domāts 17 līdz 29 gadus veciem jauniešiem ar vidusskolas izglītību.

Mācību ilgums, ieskaitot profesionālās kvalifikācijas praksi – pusotrs gads.

Jaunās iespējas paredz, ka jaunieši līdz 24 gadu vecumam var vienlaikus saņemt stipendiju (līdz 115 eiro mēnesī) un būt darba attiecībās. Skola nākamajiem “ceļiniekiem” piedāvā papildus iespēju ietaupīt līdzekļus, vienlaikus ar profesiju iegūstot B, C, E un G kategoriju celtniecības un ceļu būves mašīnu vadītāja apliecību. Tehnikumam ir savs mācību poligons, kur notiek traktorapmācība.

Smiltenes tehnikuma “ceļiniekiem” ir viena modernākajām materiālajām bāzēm Eiropā. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu sarūpēta mūsdienīga tehnika: ar trīsdimensiju (3D) mašīnkontroles sistēmu aprīkots “Liebher” buldozers, “HBM” greiders, jauns ekskavators, asfalta ieklājējs, riteņtraktors ar piekabi, pamatnes veltnis un mini iekrāvējs ar papildus aprīkojumu, kas ļauj traktoru pilnvērtīgi izmantot ceļu būvniecībā un uzturēšanā. Jaunieši kā lielākos svētkus gaida pirmās traktorapmācības nodarbības. Visvairāk visi vēlas iemācīties strādāt ar jauno buldozeru un universālo iekrāvēju.

Savukārt skolas prezentācijas pasākumos apmeklētāju vislielāko interesi izpelnās “Volkswagen Transporter” mikroautobuss – laboratorijas un tehniskās palīdzības automašīna, kuras salonā ir metināšanas iekārta, strāvas ģenerators, kompresors, pneimatiskās iekārtas un instrumentu komplekts.

Smiltenes tehnikums ir vienīgā profesionāli izglītojošā skola Latvijā, kurai ir sava simulatoru klase “ceļiniekiem”. Aprīkota ar greidera, buldozera, ekskavatora un frontālā iekrāvēja simulatoriem. Jaunieši ar tiem apgūst progresīvākos darba paņēmienus, kas būtiski pagarina mašīnu ekspluatācijas ilgumu. To augstu novērtē arī darba devēji. Nodarbībās ar simulatoriem tiek ieekonomēta degviela, jaunieši uz tiem apgūst pamatprasmes, kuras var pilnveidot, strādājot ar tehniku. Audzēkņi atzīst, ka simulatoru klasē apgūtās iemaņas sniedz drošības sajūtu, sākot strādāt ar tehniku, ko salauzt daudz lielāks risks, nekā pieļaujot kļūdas darbā ar simulatoru. Simulatorus apkalpo, kā arī to programmas atjauno un papildina ar interneta starpniecību. Katram audzēknim atkarībā no zināšanām tiek piedāvātas individualizētas mācību programmas, dodot iespēju pakāpeniski apgūt aizvien sarežģītākus uzdevumus. Frontālā iekrāvēja simulatoram ir 15 dažādi scenāriji, bet ekskavatora – 26.

Nu jau trešo gadu “ceļinieki” profesionālās zināšanas apgūs renovētā mācību korpusā, kas nodrošināts ar visjaunākajiem mācību līdzekļiem.

Tuvāko gadu laikā, piesaistot projektu līdzekļus, skola plāno jaunajai tehnikai uzbūvēt manēžu un garāžu, kā arī ierīkot tehniskās apkopes zāli un laboratoriju.

Smiltenes tehnikuma “ceļinieki” ar labiem panākumiem piedalās dažādos profesionālās meistarības konkursos.

Skolas absolventu veiksmes stāsti apliecina, ka jaunietim, kas tehnikumā kārtīgi mācījies, pēc tā beigšanas nav grūtību iestāties augstskolā un izmācīties par inženieriem, būvdarbu vadītājiem un projektētājiem.

Skola rūpējas ne vien par mācību procesa pilnveidošanu, bet arī to, lai jaunieši lietderīgi un interesanti pavadītu brīvo laiku. Nu jau otro gadu Smiltenes tehnikums iesaistās LMT Autosporta akadēmijas Skolu kartinga kausa izcīņā. Tehnikumam ir pašam sava kartinga komanda un viena no modernākajām sporta zālēm Vidzemē, kur audzēkņi var trenēties dažādos sporta veidos. Latvijas arodizglītības mācību iestāžu (AMI) sporta kluba sacensībās Smiltenes tehnikuma jaunieši bieži ieguvuši godalgotas vietas. “Ceļinieka” profesijā vajadzīga liela fiziskā izturība. Puiši, kas jau bijuši profesionālās kvalifikācijas praksē, novērtē to, ka šajā ziņā daudz palīdzējuši treniņi skolas sporta zālē. Smiltenes tehnikums ir skola ar bagātām tradīcijām. Īpaši – sportiskajām. Rudenī viens no gaidītākajiem notikumiem ir pirmo kursu iepazīšanās mači, kuros vienmēr īpašas ovācijas izpelnās virves vilkšana un traktora stumšana.

Jaunieši regulāri piedalās konkursos, kuros sacenšas profesionālajā meistarībā ar citu skolu audzēkņiem. Smiltenes tehnikuma audzēkņi un absolventi ar “Erasmus+” projektu atbalstu dodas profesionālajā pilnveidē uz Maltu, Franciju, Spāniju, Portugāli, Itāliju un citām Eiropas valstīm. Jauniešu zināšanas augstu novērtē arī prakses vietās, kur viņus bieži pēc skolas beigšanas aicina pastāvīgā darbā.

Vairāki Smiltenes tehnikuma nākamo “ceļinieku” skolotāji ir ar divdesmit un trīsdesmit gadu darba stāžu. Īsti darba rūķi, lieli savas dzimtās Latvijas patrioti, dzīvespriecīgi un atvērti visam jaunajam, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas.

Jauniešu garantijas programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā par brīvu. Profesionālās kvalifikācijas laikā tiek segti izdevumi par transportu un / vai nakšņošanu (līdz 71 eiro). Stipendija – līdz 115 eiro mēnesī).

Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu darba vietas visbiežāk ir: ceļu būves, celtniecības, ceļu uzturēšanas, ceļu būves mašīnu remonta uzņēmi un servisi. Minēto kvalifikāciju ieguvušie speciālisti var strādāt ar celtniecības un ceļu būves mašīnām (buldozeriem, autogreideriem, ekskavatoriem, iekrāvējiem, asfalta ieklāšanas mašīnām, ceļu veltņiem), kā arī veikt ceļu būves mašīnu tehniskā stāvokļa diagnostiku un tehnisko apkopi. Mācību laikā jaunieši iemācās strādāt atbilstoši jaunajām tehnoloģijām un darba aizsardzības prasībām, izmantojot racionālus darba paņēmienus. Tāpat audzēkņi apgūst svarīgāko par ceļu uzturēšanu, iemācās atslēdznieka darbus, noteikt celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnu un to sastāvdaļu bojājumus, izmantojot termometru, aerometru, manometru, lineālu, bīdmēru, mikrometru, spraugmēru, tahometru, jaunākās diagnostikas iekārtas. Jaunietim tiek iemācīts arī novērst minēto mašīnu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot mezglus, agregātus vai detaļas.

Smiltenes tehnikums sagatavo konkurētspējīgu jauniešus ne vien Latvijas, bet arī citu Eiropas valstu darba tirgū. Mācību laikā jaunieši apgūst profesionālo svešvalodu, saskarsmi un iemācās strādāt komandā.


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju