SMILTENES TEHNIKUMS: Nākamie pavāri! Sarosāmies!

Pavārs – tā ir profesija, pēc kuras darba tirgū bijis pieprasījums visos laikos. Cilvēki ir ēduši un ēdīs vienmēr. Mūsdienās, kad ļaudis aktīvi ceļo, virtuvē ienākušas jaunākās tehnoloģijas un par ēdienu gatavošanu var iegūt daudzpusīgu informāciju internetā, augušas arī cilvēku prasības ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos. Lai kļūtu par labu pavāru, nepieciešams gan talants, gan vēlmei tā attīstībā ieguldīt darbu. Tomēr mūsdienās bez atbilstošas izglītības profesionālā izaugsme ir ļoti ierobežota. Smiltenes tehnikumā Jauniešu garantijas programmā vēl ir brīvas vietas, kurās vajadzīgās zināšanas varat iegūt par brīvu, turklāt – saņemot stipendiju (līdz 115 eiro mēnesī). 

Mācību ilgums jauniešiem (17 – 29.g.v.) ar pamatizglītību un vidējo izglītību – gads. Dzīve dienesta viesnīcā – bez maksas. 

Jaunos pavārus māca pieredzes bagāti pedagogi, no kuriem vairāki ir arī Smiltenes tehnikuma absolventi. Skolotāji regulāri pilnveidojas profesionālās izaugsmes kursos Latvijā un ārzemēs. Jaunās vēsmas pēc tam ienāk arī skolas virtuvē. Smiltenes tehnikums ir Vidzemes tehnikums ir Eiropas kulinārā mantojuma biedrs un Latvijas Siera kluba biedrs. Skolas Mājamatniecības centrā, iesaistot jauniešus un tūristus, tiek cepta maize pēc sentēvu metodēm. Tuvākajā laikā ar projekta “Latvija – Krievija” atbalstu plānots sakārtot vidi, lai varētu popularizēt arī senos, ar piena pārstrādi saistītos amatus.  Skolai šajā ziņā ir senas tradīcijas. Jau 20. gs. 20. – 30. gados tai piederēja paraugpienotava, tehnikumā darbojās sierniecības nodaļa, kurā strādāja izcils siera meistars no Holandes. Smiltenes tehnikums vienmēr bijis atvērts dialogam starp pagātni un nākotni. Skolā regulāri tiek rīkotas meistarklases, kuras vada Latvijā populāri šefpavāri. Audzēkņi ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos profesionālās meistarības konkursos. Nu jau trešo gadu tehnikuma pavāriem un konditoriem praktiskās nodarbības notiek ar jaunām un modernām iekārtām aprīkotās mācību virtuvēs. Skolai ir arī savs mācību restorāns, kas reizi nedēļā atvērts apmeklētājiem. Jauniešiem tā ir pirmā darba un profesionālās meistarības skola. Smiltenes tehnikums ir viena no mūsdienīgākajām, ar modernajām tehnoloģijām aprīkotajām skolām Latvijā. Tāpēc šeit regulāri viesojas tūristi un arī skolēni no citām skolām, kurus aicinām uz dažādām meistardarbnīcām. Tehnikuma audzēkņiem tā ir lieliska iespēja prezentēt savu nākotnes profesiju. Skolas jauniešiem lielākais izaicinājums un vienlaikus iespēja gūt jaunu pieredzi bija klāt galdus nometnes 3X3 un Latvijas pašvaldību kongresa dalībniekiem. Tehnikumā regulāri rīkojam dažādas meistardarbnīcas, kurās iesaistām skolēnus no citām skolām. 

Smiltenes tehnikuma jauniešu gatavotie firsta madāmas kārumi regulāri tiek prezentēti gan dažādos skolas pasākumos, gan vietējos mājamatniecības tirdziņos, kā arī starptautiskās izstādēs. Rudeņos nu jau par tradīciju kļuvusi Smiltenes tehnikuma audzēkņu piedalīšanās marmelāžu gadatirgū Olustverē, no kuriem skolas jauniešu gatavotie kārumi vairākkārt novērtēti kā vieni no pārsteidzošākajiem un gardākajiem. Smiltenes tehnikuma audzēkņi un absolventi ar “Erasmus+”  projektu atbalstu regulāri dodas profesionāli pilnveidoties un apgūt jaunākās tehnoloģijas arī citās Eiropas valstīs. 

Jauniešu garantijas programma paredz, ka jaunieši līdz 24 gadu vecumam var saņemt stipendiju arī, strādājot algotu darbu. 

Mācības ietver arī profesionālās kvalifikācijas praksi, kuras laikā audzēkņiem apmaksā ceļa izdevumus un / vai sedz maksu par naktsmītni (līdz 71 eiro).

Jaunieši par brīvu saņem visus profesijas apgūšanai nepieciešamos mācību līdzekļus un vajadzīgo inventāru. Skola regulāri organizē dažādus karjeras atbalsta pasākumus. Jauniešu garantijas programmas audzēkņiem tiek apmaksāta nelaimes gadījumu apdrošināšana programmas apguves laikā un civiltiesiskā apdrošināšana profesionālās kvalifikācijas prakses laikā. Programma paredz audzēkņiem nodrošināt veselības pārbaudes, ja tās paredz profesijas specifika. 


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju