SMILTENES TEHNIKUMS: Profesija ar senām un bagātām tradīcijām

Tev ļoti patīk dzīvnieki, bet jūties bezpalīdzīgs brīžos, kad tos piemeklējušas veselības problēmas? Varbūt vēlies saistīt savu nākotni ar dzīvnieku aprūpi, strādāt veterinārajā klīnikā, aptiekā vai Pārtikas un veterinārajā dienestā!  Vai arī Tev pieder zemnieku saimniecība un ir ļoti svarīgi, lai katras mazākās, ar dzīvnieku veselību vai labturību saistītās  problēmas  dēļ nevajadzētu meklēt veterinārārstu. Nāc uz Smiltenes tehnikumu, pusotra gada laikā izmācies par veterinārārsta asistentu un būsi zinošs jaunais speciālists Latvijas tautsaimniecībā un Eiropas darba tirgū vajadzīgā profesijā!

Veterinārmedicīna ir Smiltenes tehnikuma vecākā un tradīcijām bagātākā mācību programma, kuru skola bez pārtraukuma realizē jau 72 gadus. Latvijā ir tikai divas skolas, kurās šajā jomā var iegūt vidējā posma profesionālo izglītību – Bebrenē un Smiltenē. Smiltenes tehnikums vēsturē iegājis arī ar to, ka tā ir pirmā skola Latvijā, kur sāka apmācīt veterināros feldšerus. 

Jaunieši ar vidusskolas izglītību Smiltenes tehnikumā vēl var pieteikties Jauniešu garantijas programmā. Izmantojiet iespēju, kamēr tāda vēl ir! Pēc dažiem gadiem var būt arī tā, ka valsts budžeta grupās uzņems tikai jauniešus ar pamata izglītību (mācību ilgums – četri gadi), bet apmācības kurss vidusskolu absolventiem (mācību ilgums, ieskaitot profesionālās kvalifikācijas praksi - pusotrs gads), kurā audzēkņi apgūst tikai profesionālos priekšmetus, var būt neklātienes piedāvājums (maksas pakalpojums).

Smiltenes tehnikuma nākamie veterinārārsta asistenti mācās renovētā mācību korpusā, izmantojot pašus jaunākos mācību līdzekļus. Audzēkņi pirmo profesionālo pieredzi gūs skolas veterinārajā mācību klīnikā, kas aprīkota ar mūsdienīgām diagnostikas iekārtām un piedāvā pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem.

Visi Smiltenes tehnikuma veterināro priekšmetu skolotāji ir praktizējoši veterinārārsti, kas ar jauniešiem dāsni dalās arī savā darba pieredzē.

Dalība “Erasmus+” projektos skolas audzēkņiem un absolventiem paver iespējas papildināt zināšanas Maltā, Francijā, Itālijā, Sicīlijā, Spānijā, Portugālē un Bulgārijā. Šogad Smiltenes tehnikums aktīvi iesaistījies “Erasmus +” stratēģiskās partnerības projektā ar Igauniju, Franciju un Čehiju, kura ietvaros jaunieši papildinās profesionālās zināšanas arī šajās valstīs. Savukārt tehnikumā mācīsies viesstudenti no Francijas, Igaunijas un Čehijas. Skolas prioritāte ir zinošs un daudzpusīgi attīstīts jaunietis, kas prot izmantot jaunākās tehnoloģijas un ir konkurētspējīgs ne vien Latvijas, bet arī citu Eiropas valstu darba tirgū.

Smiltenes tehnikumam ir laba sadarbība ar veterinārajām klīnikām visā Latvijā, kas skolas audzēkņus labprāt ņem praksē. Čaklākajiem un atbildīgākajiem jauniešiem bieži prakses vietās piedāvā palikt pastāvīgā darbā. Tāpat tehnikums vienmēr sadarbojies ar Latvijas veterinārārstu biedrību. Skolā vairākkārt notikušas šīs biedrības gadskārtējās konferences, kurās aktīvi piedalījušies arī skolas audzēkņi. Īpašu lielu jauniešu interesi izpelnījušās praktiskās nodarbības, ko vada nozarē zinoši veterinārārsti un citi speciālisti. Ar audzēkņiem regulāri tiekas karjeras speciālisti un skolas absolventi, kas gatavi dalīties savos veiksmes stāstos. Skolēni regulāri dodas mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem un saimniecībām. Praktiskās nodarbības bieži notiek darba vidē ārpus skolas.

Vairāki Smiltenes tehnikuma absolventi ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēki.Daudzi jaunieši, ieguvuši trešo profesionālās kvalifikācijas 

līmeni, turpina mācības augstskolā. Viņi saka, ka profesionālā izglītība ievērojami atvieglojusi mācības.

Veterinārārsta asistents var praktizējoša veterinārārsta vadībā sniegt pirmo palīdzību dzīvniekiem, organizēt slimu dzīvnieku kopšanu, veikt slimību profilakses pasākumus klīnikās, laboratorijās, tirgos, zooveikalos, veterināro zāļu lieltirgotavās, veterinārajās aptiekās, dzīvnieku novietnēs, patversmēs, viesnīcās un citās veterinārmedicīnas pakalpojumu sniegšanas vietās. Tāpat minēto izglītību ieguvis speciālists ir tiesīgs veikt veterināro ekspertīzi kautuvēs. Veterinārārsta asistentam ir nepieciešamās zināšanas, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē dzīvnieku veselības, labturības un pārtikas drošuma jomu. No saimniekiem tiek prasīts ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un vides aizsardzības prasības, taču ne visiem ir šādas zināšanas. Arī tās ietvertas mācību kursā.

Veterinārārsta asistenti mācās novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un salīdzināt tā veselības stāvokli ar fizioloģiskajām normām, noteikt dzīvnieku slimību pazīmes, atšķirt dzīvnieku slimību veidus.

Tāpat minētais speciālists var sagatavot dzīvnieku klīniskai izmeklēšanai, noņemt dzīvnieka asins, piena, urīna, fekāliju, spermas, ādas, apmatojuma, apspalvojuma, gļotu un citu ķermeņa šķidrumu, dzīvnieku barības, ūdens, augsnes, dažādu virsmu noskalojumus, pārtikas produktu un patoloģiskā materiāla paraugus, sagatavot tos laboratoriskiem izmeklējumiem un patstāvīgi veikt vienkāršus testus.

Uzņēmumā liels atbalsts var būt arī jaunieša prasme sagatavot zāļu uzskaites un veterinārā darba dokumentus, kā arī organizēt to apriti. Daudzās klīnikās tieši asistents ir tas, kurš sagatavo dzīvnieku, telpas un to aprīkojumu medicīnisko manipulāciju veikšanai.

Mācību programmā plānots apgūt, kā noteikt dzīvnieku grūsnības ārējās pazīmes visā grūsnības periodā un veikt grūsnības pārbaudes. Veterinārārsta asistentam jāprot pārbaudīt dzīvnieku atbilstību pavaddokumentiem (piemēram, dzīvnieka pase, vakcinācijas apliecība, dzīvnieka pārvietošanas deklarācija, sertifikāts, izziņa) un viņš var veikt dzīvnieku pirmskaušanas apskati, sagatavot dzīvnieka kautķermeni, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktus veterinārajai ekspertīzei.

Izglītības programma paredz, ka jaunais speciālists prot orientēties dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam. Jaunietim skolā tiek sniegtas vajadzīgās zināšanas, lai viņš prastu analizēt dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu kvalitātes un nekaitīguma rādītājus.

Kādu jauno asistentu vēlas redzēt respektablās veterinārajās klīnikās? – Atbildīgu, iejūtīgu, korektu, komunikablu, gatavu strādāt komandā un mācīties visa mūža garumā.

Smiltenes tehnikumā nodrošināts viss nepieciešamais, lai veterinārārsta asistents nākotnē  varētu kļūt par tavu profesiju! Izvēlies, nāc un kļūsti par mūsējo!


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju