Izlaidumu laiks Smiltenes vidusskolā

Smiltenes vidusskolā 9. un 10. jūnijs – dienas, kas ir gan laimīgas, gan skumjas. Izlaidums 9. un 12. klašu absolventiem. Septiņu klašu audzēkņi devušies īstenot nākamos dzīves mērķus. Kāds to darīs, pārliecinoši izaudzis no mazajām Sprīdīša kurpēm, cits celsies augstos lidojumos, bet vēl kāds tvers ikvienu iespēju, ko piedāvā mūsdienu pasaule. Paldies teikts vecākiem par rūpēm, mīlestību un atbalstu, paldies skolotājiem par zināšanām un kopīgajām izaugsmes cīņām. Vēl ceļa vārdi no vecākiem, skolas direktores un skolotājiem, un … esi sveicināta, lielā dzīve! Vidusskola, izvēlēta aroda apgūšana, augstskola, pamati nākotnes profesijai? Būtiski izvēles ceļi, kurus caurvij neaizmirstams skolas laiks. 

Smiltenes vidusskolā ieviesta jauna tradīcija – īsi pirms izlaiduma tapa absolventu ieraksti skolas Goda grāmatā, kas kopā ar audzēkņu fotogrāfijām veidos atmiņu kopu, kura no jauna atšķirama, izlasāma un apskatāma būs ikvienā tikšanās reizē skolas salidojumos un citos absolventu tikšanās brīžos. Goda grāmatas lappuses jau glabā sevī atziņas par raibo skolas ikdienu, par ātri paskrējušo mācību laiku un ciešajām draudzības saitēm ar saviem klases biedriem, par ģimeniskumu, atbalstu, zināšanām un nenovērtējamu pieredzi. Lai viss uzkrātais noder, veicot veiksmīgas izvēles, verot jaunas durvis un pieņemot arvien atbildīgākus dzīves lēmumus!


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju