Smiltenes vidusskolā viena no galvenajām vērtībām - sportiskums un veselīgs dzīvesveids


Viena no Smiltenes vidusskolas vērtībām ir veselīgs un atbildīgs dzīvesveids. Fizisko aktivitāšu veicināšanai ir būtiska loma ikviena skolēna attīstībā jebkurā vecumposmā. 

Šobrīd norit sagatavošanās darbi, plānojot un īstenojot sporta jomas aktivitātes dažādos vecumposmos. Augusta nogalē skolā pirmo reizi tika organizēts adaptācijas pasākums 10.klašu skolēniem, tostarp, kopā ar 11.klasēm tika iepazītas sporta jomas profesijas. Rudenī darbu atsāk florbola pulciņš skolēniem, sākot no 5.klases. 4.d klase turpina piedalīties LOK projektā „Sporto visa klase”. Ar nepacietību tiek gaidīti vieni no lielākajiem sporta pasākumiem Smiltenes vidusskolā – Aerobikas festivāls un Ritmikas diena. 

Kā emocijām piepildīta  tradīcija sākumskolā ir kļuvusi aktīva adaptācijas diena skolas sporta laukumā Dakteru ielā, kur jau otro reizi kuplā skaitā kopā pulcējās visi sākumskolas skolēni. 8.septembrī astoņpadsmit klašu kolektīvi secīgi piedalījās sporta skolotāju Margaritas Mikartas un Lailas Cīrules organizētajās deviņās aktivitāšu stacijās, ko vadīja atsaucīgi vecāko klašu skolēni. Pasākuma mērķis bija jaunā mācību gada sākumā sportiski, pozitīvā gaisotnē, aktīvi darbojoties, iepazīt savus skolas biedrus, veidojot draudzīgus klašu kolektīvus.

Šī diena bija pozitīvs „atspēriens”, mācību gadu uzsākot. Paldies arī enerģiskajām klašu audzinātājām par sadarbību un aktīvu līdzdalību!


Izglītība

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju