Augusta izskaņā Grundzālē notiks Smiltenes novada sporta svētki

Lai rosinātu Smiltenes novada iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties sportiskās aktivitātēs un popularizētu sportu kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu nodarbi, biedrība “Smiltenes sporta centrs” aicina piedalīties Smiltenes novada sporta svētkos, kas 29. augustā notiks Grundzāles pamatskolas sporta laukumā. Daudzi no šogad iekļautajiem sporta veidiem būs ne tikai jauni, bet arī neparasti.

Viens no Smiltenes novada sporta svētku rīkotājiem, sacensību galvenais tiesnesis Guntars Markss stāsta, ka sacensībās piedalās komandas, vienā var pieteikt līdz pat 14 dalībniekiem. Minimālais cilvēku skaits komandā ir desmit. Līdzīgi kā pērn, komandām būs savā starpā jāsacenšas deviņos sporta veidos.

“Lai arī katra komanda cīnās par uzvaru, esmu ievērojis, ka tikpat svarīga Smiltenes novada sporta svētkos ir kopā būšana. Vēl pirms rudens sezonas visi satiekas, lai kopā labi pavadītu laiku. Un, ja tomēr gribas uzvarēt, tad ļoti svarīgs ir komandas gars un mikroklimats. Jābūt vienotiem!” teic Grundzāles pamatskolas sporta skolotājs Māris Stabiņš.

Viņš atzīst, ka ir liels gods uzņemt šos svētkus Grundzālē, jo šādā formātā tie, visticamāk, notiks pēdējo reizi. “Nākamajā gadā notiks reģionālā reforma, mums pievienosies Apes un Raunas novadi. Jāteic, ka jau pagājušajā gadā Smiltenes novada sporta svētkos Blomē piedalījās viena komanda no Apes novada pašvaldības. Gaidīsim ciemos arī šogad,” saka M. Stabiņš.

Sacensībās ir aicinātas piedalīties Smiltenes novada pagastu, iestāžu, organizāciju, fizisku personu veidotas komandas. Dalībnieku vecums tajās – ne jaunāki par 2004. gadā dzimušajiem. Pēdējos gados dalībnieku sastāvu papildina arī viesu komandas no dažādām Latvijas pašvaldībām. Vai tā notiks arī šoreiz, vēl nav zināms.

G. Markss stāsta, ka komandām jāveic iepriekšēja pieteikšanās. To var izdarīt dažādos veidos: klātienē Smiltenes sporta centrā Gaujas ielā 1, zvanot uz 26460704 vai arī rakstot elektroniski uz [email protected] līdz 27. augusta pulksten 20.
Sacensības organizē biedrība “Smiltenes sporta centrs” sadarbībā ar Smiltenes novada domi un Grundzāles pagasta sporta organizatoru Māri Stabiņu.

Sporta veidi un to apraksts

Pionierbols – spēles notiek smilšu volejbola laukumā. Uz laukuma četri spēlētāji – vīrieši. Atļauts neierobežots spēlētāju maiņu skaits. Spēle notiek ar pildbumbu. Spēles ilgumu organizatori nosaka pēc komandu pieteikumu saņemšanas.
Frisbijs – notiek futbola laukumā. Komandā piecas spēlētājas – sievietes. Spēles ilgumu organizatori nosaka pēc komandu pieteikumu saņemšanas.

Zelta rokas – komandā pieci vīrieši un piecas sievietes. Stafetē iekļauti bumbas metieni dažāda augstuma grozos, dribls un piespēles. Komandas dalībnieki stāv pie līnijas kolonā pa vienam. Pirmais komandas dalībnieks veic distanci ar metieniem trijos basketbola grozos. Lai iemestu bumbu grozā, pie katra groza drīkst izmantot piecus metienus. Ja neizdodas gūt grozu ar pieciem metieniem, dalībnieks turpina distanci un komanda saņem soda laiku 15 sekundes. Pēc distances veikšanas nostājas pie līnijas piecu metru attālumā no komandas un izpilda pa vienai piespēlei ar katru no kolonā stāvošajiem dalībniekiem. Kolonā stāvošais dalībnieks, kurš izpildījis piespēli, pietupstas. Kad bumbu saņēmis kolonas pēdējais dalībnieks, viņš dodas distancē. Savukārt dalībnieks, kurš tikko veica distanci, nostājas kolonas priekšā. Komandas pēdējais dalībnieks pēc distances veikšanas piespēles neveic. 

Tālmetēji – komandā pieci vīrieši un piecas sievietes. Komandas dalībnieki no lodes grūšanas sektora grūž vai met dažādus priekšmetus. Katru priekšmetu atbilstoši komandas stratēģijai var mest tikai viens dalībnieks. Katrs dalībnieks izpilda divus mēģinājumus, no kuriem vērtē vienu – tālāko.  Metiena izpildes laikā un pēc tā jāievēro lodes grūšanas sektora sacensību noteikumi. Uzvar komanda ar labāko visu aizmesto priekšmetu attālumu summu.

Pretstafete – 100 m barjerskrējiens un 100 m skrējiens ar pildbumbu pārnešanu. Komandā pieci vīrieši un piecas sievietes. Komandas dalībnieki veic pretstafeti. Komandas pirmais dalībnieks veic 100 m barjerskrējienu (pēc starta dalībnieks pārskrien pāri četrām barjerām, pēc tam veic trīs pildbumbu pārnešanu no viena vingrošanas apļa uz otru, un vēlreiz pārskrien pāri četrām barjerām un pretskrējienā nodod stafeti skrejceļa pretējā pusē stāvošam dalībniekam). Nākamais dalībnieks uzsāk 100 m skrējienu ar analogu pildbumbu pārnešanu distances vidū. Stafetes maiņa jānodod kā pretstafetē, ar plaukstu pieskaroties otra dalībnieka plecam.

Orientēšanās biatlons – komandā trīs vīrieši un trīs sievietes. Sacensības risinās stafetes veidā. Vispirms dalībnieks veic skrējienu līdz vienkāršam orientēšanās labirintam, kur kartē norādītajā secībā atrod piecus kontrolpunktus (labirintā būs arī citi kontrolpunkti). Pēc orientēšanās uzdevuma veikšanas dalībnieks skrien uz šautuvi, kur viņa uzdevums ir šaujot nogāzt trīs mērķus. Nepieciešamības gadījumā varēs izmantot divas rezerves patronas. Ja ar piecām patronām nebūs izdevies nogāzt visus mērķus, dalībnieks pa ceļam uz stafetes maiņu veiks nelielus soda apļus, kuru skaits atkarīgs no tā, cik mērķi palikuši nenogāzti. Par katru nepareizu vai izlaistu kontrolpunktu soda laiks – viena minūte.

Futbola golfs – komandā pieci vīrieši un piecas sievietes. Vīrieši un sievietes atsevišķi, secīgi ar kāju izpildot sitienus (spērienus) pa futbola bumbu, cenšas ar pēc iespējas mazāku sitienu skaitu ievadīt bumbu “bedrītē”. Uzvar komanda ar mazāko kopējo sitienu skaitu. 
“10 minūtes jaunsardzē” – komandā četri vīrieši un četras sievietes. Dalībniekiem pēc iespējas īsākā laikā jāveic šķēršļu josla ar sekojošiem uzdevumiem: kustīgas zviedru sienas pārvarēšana, pievilkšanās ar pārvēlienu uz vingrošanas stieņa (komandas biedri var palīdzēt), izlīšana zem šķēršļiem, dažādu riepu ripināšana, bumbiņas ripināšana cauri vairākām caurulēm.

Distanču slēpošana – notiek stafetes veidā uz slēpošanas trenažiera “Concept2 SKI ERGO”. Komandā pieci vīrieši un piecas sievietes. Stafete notiek uz diviem trenažieriem atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Distances veikšanas laiks – 15 minūtes. Komandas uzdevums – dalībniekiem mainoties ik pēc trīs minūtēm, veikt pēc iespējas lielāku attālumu. Pēc finiša tiek summēts sieviešu un vīriešu komandu veiktais attālums.

Sports

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju