Paliekoša vērtība – Ērģemes petanka sporta centrs

Jau vairākus gadus Valkas novada Ērģemes ciems ir zināms ar tā petanka spēles tradīcijām. Ērģemē izveidoti āra petanka laukumi, kuros notiek arī Latvijas čempionātu posmi, un ierīkots Petanka sporta centrs, kas šogad piedzīvojis pārvērtības.

Sporta klubs “Petanks Ērģeme” ziņo, ka noslēgušies darbi projektā “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”, kas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‒2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektā tika nomainīti esošie logi un durvis pirmā stāva telpām. Veikts kosmētiskais remonts, uzstādīts apgaismojums un ierīkota jauna elektroinstalācija, kā arī salabots jumta segums ēkas daļai, zem kuras atrodas petanka laukumi. Papildus tika uzstādīts infrasarkano staru sildītājs, lai varētu apsildīt telpas.

Ērģemes un Kārķu pagastu sporta organizators Mārcis Krams stāsta, ka šāds projekts bija ļoti nepieciešams. Pēc tam, kad pašvaldība ēku iegādājās, sporta klubam parādījās iespēja to izmantot. Sākotnēji viss likās labi, jo lietus uz galvas nelija, bet fakts, ka telpas ir nolaistas, lika par sevi manīt – bija jānomaina jumts, logi un jāatsvaidzina sienas. Sporta klubs sāka apzināt veicamo darbu tāmes un nonāca pie atziņas, ka ne klubam, ne pašvaldībai šādas naudas summas nav un ka jāmeklē iespējas līdzekļus piesaistīt caur projektu programmām. Projekta pieteikums “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” tika sagatavots, sporta klubam sadarbojoties ar Valkas novada domes Attīstības un projektu daļas projektu vadītāju Tomu Simtiņu. Pirmajā reizē gan projekts atbalstu neguva – tam tika piešķirti mazāk punkti, jo kā projekta pieteicējs bija uzrādīta pašvaldība. “Otrajā reizē negribējām palikt aiz strīpas, tāpēc startējām paši ‒ kā no biedrības, bet principā, šis bija tas pats projekts, kas pirmajā reizē,” tā M. Krams. Uz jautājumu, cik viegls vai sarežģīts bija projekta īstenošanas laiks, Mārcis atbild, ka, ja nāktos vēl kādu reizi līdzīgā projektā iesaistīties, būtu jāparedz darba samaksa, jo darbošanās projektā paņēmusi ļoti daudz brīvā laika. Piemēram, nācies pierunāt firmas sagatavot tāmes, jo nav garantijas, ka projekts tiks īstenots, bet, lai projektu iesniegtu, tāmei ir jābūt. Komunikācija ar projekta uzraudzītājiem, būvniekiem, pašvaldību un tamlīdzīgi. “Beigās atklājās, ka vēl būvuzraugu vajag, protams, tāmē to nebijām paredzējuši, tad nācās meklēt būvuzraugu, kurš par pliku paldies izdarīs. Tur liels paldies Raivo Soksam no “RS būvnieks”, kurš arī piekrita šo funkciju veikt.” Ļoti daudz ar padomiem, ieteikumiem palīdzējis projektu vadītājs Toms Simtiņš. “Cepuri nost, nebūtu mums domē kam zvanīt, tad es nezinu, kā viss beigtos. Paldies arī būvniekiem “MJ Eirobūve” un Mārcim Jūgam personīgi, jo viss noritēja korekti un nebija nekādu domstarpību par būvdarbu kvalitāti,” tā Mārcis. Viņš atzīst, ka brīžiem darbs pie projekta bijis kā “galvas sāpēs”, bet tā bija lieta, ko vajadzēja izdarīt, un tagad liels gandarījums, ka pagastā ir vēl kas paliekošs.  

Nākotnē sporta klubs petanku plāno attīstīt gan kā sporta veidu, gan kā brīvā laika pavadīšanas iespēju. Ērģemē trenera Imanta Zvirbuļa vadībā darbojas cilvēku grupa sportiskā līmenī, piedalās čempionātos un pat izauguši Latvijas un pasaules līmeņa petanka spēlētāji. “Man patīk tas otrs virziens. Man gribas petanku vairāk attīstīt kā izklaidi, kā brīvā laika pavadīšanu. Visiem jau nav jākļūst par čempioniem. Domāju, ka halli varētu izmantot, pieņemsim, tematisko ballīšu rīkošanai, ja atbrauc kādi tālāki radi, kuri kaut ko dzirdējuši, ko Ērģemē mētā, tad brīvi var sazināties ar mani un atnākt uzspēlēt. Telpas būs pieejamas bez maksas. Vienīgais, ja kāds gribēs, lai no kluba nāk instruktors, par to atsevišķi jāvienojas.” Mārcis norāda, ka sporta spēle petanks ir ļoti pateicīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāte, jo tajā nav lielas slodzes, ja to nespēlē nopietnā, sportiskā līmenī, tās laikā cilvēki smaida, priecājas par savām veiksmēm un neveiksmēm, kā arī par pretinieku veiksmēm un neveiksmēm un tiešām patīkami pavada laiku. “Tāpēc jau šis sporta veids ir populārs visās siltajās zemēs ap Vidusjūru, nemaz nerunāsim par Franciju, tur katrā parkā spēlē petanku, tā ir socializēšanās, spēles laikā tiek pārrunātas darba lietas, atpūta un tamlīdzīgi. Tas ir arī mūža sports, kuru var spēlēt kā 15 gados, tā pat līdz mūža beigām.”

Sports

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju