Vijciema pagasta sporta spēles - ar senām tradīcijām

To, cik sen jau notiek Vijciema pagasta sporta spēles, precīzi neatminas neviens, un tas ir viens no gaidītākajiem un apmeklētākajiem pasākumiem Vijciema pagastā. Arī šis gads nav bijis izņēmums. Apmeklējums, neraugoties uz bažām par otro pandēmijas vilni, bija liels.

“Cilvēki ir noilgojušies pēc pasākumiem,” spriež Vijciema pagasta sporta organizators Juris Kalniņš. Sporta spēļu formāts ir draudzīgs ikvienam – pasākumā iespējams piedalīties gan komandām, gan individuāli un dažādas fiziskās sagatavotības cilvēkiem.

Arī Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs Valdis Šaicāns atzīst, ka nespēj atcerēties, cik sen sporta svētki Vijciemā notiek, bet pasākums ir ar ļoti senām tradīcijām. Tas ir svarīgs ne tikai vijciemiešiem, bet sabiedrībai kopumā, jo vismaz puse svētku dalībnieku nav vietējie, tā novērojis V. Šaicāns.

Par vienu no Vijciema sporta spēļu veiksmes atslēgām viņš uzskata organizatoru Juri Kalniņu un tos cilvēkus, kurus viņš ap sevi pulcē. Tā jau ir gadiem izveidojusies komanda, kas veiksmīgi atrod dažādus risinājumus, lai visiem sporta spēļu dalībniekiem būtu interesanti. Ierodoties uz sporta spēlēm Vijciemā, ikviens, neraugoties uz fizisko sagatavotību, atradīs sev ko piemērotu – kādu disciplīnu, kas noteikti būs pa spēkam. Vairākās sporta disciplīnās noteicošā mēdz būt veiksme. Šogad tāda bija šaušana ar kaķeni. Kā otru izdošanās iemeslu V. Šaicāns min futbolu. Daudzās sporta spēlēs futbols netiek iekļauts tādēļ, ka tas ir ļoti traumatisks sporta veids, bet viņš uzskata, ka tieši šī disciplīna ir iemesls, kāpēc tik daudzi izvēlas šurp braukt un piedalīties. Šobrīd tiek diskutēts par formātu, kādā tas varētu notikt turpmāk.  

V. Šaicāns atklāj, ka sporta svētkos Vijciemā vienmēr valda brīva un pozitīva atmosfēra, citkārt sporta spēlēs valdošo kašķu un domstarpību tikpat kā nav. Kā šī gada veiksmi viņš norāda balli, kas notika turpat laukumā uzreiz pēc sacensībām, kas bijusi kupli apmeklēta. Pirmo reizi darbojās bufete. “Mēs vienmēr domājam un domāsim par to, kā vēl šos svētkus uzlabot un kā panākt, lai cilvēki pie mums ierodas aizvien vairāk,” norāda V. Šaicāns.

Vijciemietis Māris Eglītis Vijciema sporta spēlēs piedalās, cik sevi atceras, jo patīk tajās pavadītais laiks – sports un savstarpējā cīņa, bet galvenokārt satikšanās ar sen neredzētiem cilvēkiem. “Šis pasākums saliedē vijciemiešus. Uz to ik gadu ierodas vijciemieši, kuri sen jau šeit vairs nedzīvo,” saka Māris. Cilvēku bija daudz, viņš spriež, ka tas varētu būt skaidrojams ar pasaulē un valstī valdošo situāciju ap koronavīrusu, kādēļ cilvēki izvēlas apmeklēt vietējos pasākumus.

Jautāts, kuras disciplīnas sporta spēlēs Mārim patīk vislabāk, viņš atklāj, ka, lai gan piedalās arī  individuālajās disciplīnās, tomēr, spēlējot komandā, viņam veicas labāk – futbols un volejbols ir tās disciplīnas, kurās piedalījās arī šogad. 

Kaspars Skrastiņš dzīvo Valkas pagastā un brīvdienas nereti izvēlas pavadīt, apmeklējot blakus pagastu pasākumus, jo īpaši sporta. Kaspars un viņa komanda “Kaplis un viņa komanda” ir ilggadēji Valkas pagasta sporta spēļu dalībnieki. Vijciema sporta spēlēs Kaspars ar savu komandu piedalījās pirmo reizi. Pēc afišas par sporta spēlēm ieraudzīšanas un dažu paziņu satikšanas, kuri arī izteica vēlmi piedalīties, tika nolemts komplektēt komandu. Viegli nebija, taču beigu galā, no rīta satiekoties, komanda astoņu cilvēku sastāvā devās uz Vij­ciemu. Šīs sporta spēles no citām atšķiras ar to, ka ir ļoti daudz individuālo disciplīnu un, ja esi komandā, ir sarežģīti paspēt piedalīties visās. Kaspars atzīst, ka pozitīvi ir tas, ka iepriekš komanda nav jāpiesaka, ja vēlies piedalīties, var aizbraukt un uz vietas pasākuma dienā nokomplektēt komandu no atnākušajiem. Viņš ir pārsteigts par to, cik daudz cilvēku bija sanākuši uz sporta spēlēm. “Šis pasākums ir visiem – gan mazajiem, gan pieaugušajiem. Man ļoti patika – īpaši disciplīna, kur uz metāla caurulēm pēc iespējas ātrāk bija jānostāda dažāda izmēra un smaguma bumbas. Ja nākamgad būs laiks, visdrīzāk, piedalīšos atkal,” stāsta Kaspars.


UZZIŅAI

Komandu spēlēs piedalījās:
volejbolā – 16 komandas,

futbolā – 9 komandas,

virves vilkšanā – 9 komandas.


Individuālajās disciplīnās piedalījās:

šaušanā – 186 dalībnieki,

skrējienā ar uzdevumu – 161 dalībnieks,

riepas mešanā tālumā – 200 dalībnieki,

šaušanā ar kaķeni – 184 dalībnieki,

šautriņu mešanā – 223 dalībnieki.

Sports

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju