Noslēdzas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Smiltenes Centra vidusskolas sākumskolas klasēs Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija 2015./2016.” piedalījās 63 skolēni.

1.februārī „Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma pasākumā Atmodas ielā 3 SCV pateicības rakstus un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas saņēma 40 bērni:


1.a klasē – 8 skolēni 

1.b klasē – 4 skolēni 

2.a klasē   – 11 skolēni 

2.b klasē  – 5 skolēni 

3.b klasē – 6 skolēni 

4.b klasē – 6 skolēni 


5.februārī „Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma pasākumā Dārza ielā 17 SCV pateicības rakstus un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas saņēma  23 bērni:


3.a klasē -12 skolēni 

4.a klasē – 11 skolēni 


Visčaklākie „Bērnu un jauniešu žūrijas”  lasītāji  šogad  bija 3.a klasē -12 skolēni, 2.a  klasē – 11 skolēni, 4.a klasē – 11 skolēni, 1.a klasē – 8 skolēni.

Visiem „Bērnu un jauniešu žūrijas”  lasītājiem bija jāizlasa 6 žūrijas grāmatas. Bet bija skolēni, kuri izlasīja 13, 10, 8 un 7 grāmatas. Šie skolēni saņēma no bibliotēkas pārsteiguma  balviņas:


Kate Kadiķe (4.a klase) - izlasītas 13 grāmatas;

Anna Celmiņa (4.b klase) - izlasītas 10 grāmatas;

Sabīne Vasile (2.b klase)- izlasītas 8 grāmatas;

Emīlija Anna Kalniņa (2.a klase) – izlasītas 7 grāmatas;

Fēlikss Kurguzs (2.a klase) – izlasītas 7 grāmatas;

Gabriela Gulbe (3.b klase) – izlasītas 7 grāmatas;

Adrians Bendiks (3.a klase) – izlasītas 7 grāmatas;

Adrians Krauklis ( 3.a klase) – izlasītas 7 grāmatas;

Karlīna Pipara ( 3.a klase) – izlasītas 7 grāmatas;

Matīss Metuzāls (4.a klase)  – izlasītas 7 grāmatas;

Jūlija Solotkaja (4.a klase) – izlasītas 7 grāmatas.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija 2015./2016.” no Smiltenes Centra vidusskolas 5.-12. klasēm piedalījās 17 skolēni:


5.a klasē –  4 skolēni

5.b klasē - 2 skolēni

6.b klasē   - 2 skolēni

7.a klasē  - 2 skolēni

7.b klasē - 2 skolēni

8.b klasē – 3 skolēni

9.b klasē – 2 skolēni


Visaktīvākie „Bērnu un jauniešu žūrijas”  lasītāji  5.-12. klašu grupā šogad  bija 5.a klasē.

Visi čaklākie "Bērnu un jauniešu žūrijas" lasītāji tika aicināti uz noslēguma pasākumu 9.februārī Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēkas telpās, kurā piedalījās arī dzejnieces no Smiltenes - Gunta Drone un Mārīte Pommere.

Pasākumā tika lasīta dzeja, spēlētas dažādas erudīcijas spēles, lielu jautrību izraisīja mēmais šovs, kurā bija jāliek pārējiem atminēt "Bērnu un jauniešu žūrijas" grāmatu nosaukumi. Noslēgumā visi cienājās ar siltu tēju un gardu kliņģeri.

9.februārī „Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma pasākumā Dārza ielā 17 SCV pateicības rakstus un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas saņēma 10 bērni:


Linda Una Krīgere (5.a klase) - 4 izlasītas grāmatas;

Samanta Rubene (5.b klase) - 6 izlasītas grāmatas;

Ance Bole (6.b klase) - 7 izlasītas grāmatas;

Beāte Kuģe (6.b klase) - 3 izlasītas grāmatas;

Evita Rācene (7.a klase) - 6 izlasītas grāmatas;

Laura Veitmane (7.a klase) - 9 izlasītas grāmatas;

Elza Bekmane (8.b klase) - 9 izlasītas grāmatas;

Luīza Behmane (8.b klase) - 4 izlasītas grāmatas; 

Karlīne Jukuma (8.b klase) - 2 izlasītas grāmatas;

Mareks Marcinkēvičs (9.b klase) - 8 izlasītas grāmatas.

Vecāku žūrijā piedalījās 6.b klases skolnieces Ances Boles mamma Gunta Bole, kura saņēma pateicību.


Paši "Bērnu un jauniešu žūrijas" dalībnieki ikgadējo Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizēto lasīšanas veicināšanas programmu novērtē atzinīgi.

Kate Kadiķe no 4.a klases „Bērnu un jauniešu žūrijā” piedalās jau ceturto reizi. Piedalīties viņu pamudinājusi skolas bibliotekāre. Kates mīļākā grāmata no šī gada „Bērnu un jauniešu žūrijas” ir „Kristofers un Ēnu ordenis.” Šī grāmata viņai likusi apjaust, ka "pasaule ir daudz lielāka un plašāka, nekā domājam". Viņa arī labprāt iesaka citiem klases biedriem un draugiem piedalīties „Bērnu un jauniešu žūrijā”, jo "tā ir laba iespēja iepazīties ar jaunākajām grāmatām, un noslēguma pasākumi vienmēr ir ļoti interesanti".

Arī Beāte Kuģe no 6.b klases katru gadu cenšas piedalīties „Bērnu un jauniešu žūrijā”. Viņas mīļākā grāmata ir „Stikla bērni”, jo "tur ir daudz neparastu un aizraujošu notikumu".

Savukārt Ance Bole no 6.b klases „Bērnu un jauniešu žūrijā” piedalās otro gadu, viņa visiem iesaka izlasīt grāmatu „Bulta, Zvaigzne un Laī” – stāstu par īstu un patiesu draudzību. Galvenā atziņa, ko Ance guvusi no šīs grāmatas - "īsta draudzība ir tā, kurā nekad draugs draugu nepamet nelaimē".

Liels paldies SCV bibliotekārēm par ieguldīto darbu un entuziasmu, iesaistot skolēnus “Bērnu un jauniešu žūrijas” darbā! Paldies visiem mūsu čaklajiem lasītājiem un – uz tikšanos nākošajā "Bērnu un jauniešu žūrijā"!

Hobiji

Uz Ziemellatvija.lv pilno versiju